Klein woordenboek Turks

1e druk | 2003 | Gerjan van Schaaik
Klein woordenboek Turks

Het Klein woordenboek Turks is een basiswoordenlijst waarin de 2500 meest gangbare woorden uit het hedendaagse Turks zijn opgenomen. Deze woorden zijn te vinden in kranten, boeken, nieuwsrubrieken en gesprekken op radio en tv. Met deze basiswoordenschat wordt een dekking van bijna 90% van de Turkse taal bereikt.

De basiswoordenlijst is aangevuld met ruim 5000 afleidingen, en bevat in totaal dus bijna 8000 woorden. In de vorm van typische zegswijzen en korte zinnen zijn nog eens 2200 voorbeelden opgenomen. Om de gebruiker bij het zoeken van een Turks woord op het juiste spoor te zetten is een woordenlijst Nederlands-Turks toegevoegd. Daarmee is het Klein woordenboek Turks een volwaardig en vooral praktisch woordenboek Turks.

Het Klein woordenboek Turks kan afzonderlijk gebruikt worden maar ook goed in combinatie met de Basiscursus Turks, en het Conversatieboek Turks, eveneens van Gerjan van Schaaik.

Het boek is zowel geschikt voor cursisten als voor zelfstudie.

Gerjan van Schaaik is als gasthoogleraar Turks verbonden aan de universiteit van Michigan, Ann Arbor in de Verenigde Staten.