Juni 2021: Maand van de vreemdetalen

Maand van de vreemdetalen

Gedurende de gehele maand juni zetten we met twaalf webinars het vreemdetalenonderwijs centraal. Met deze interactieve webinars breng jij je kennis weer volledig up-to-date. Het aanbod is heel divers. Elf van de twaalf webinars zijn geschikt voor alle taaldocenten. Denk hierbij aan spreek- en gespreksvaardigheden, taalbewustzijn, meertaligheid benutten en hoe je digitale middelen als tekst-chat, audio-chat en video-chat in kunt zetten om het doeltaalgebruik van leerlingen te bevorderen. Eén webinar gaat over het leren van Pools: Hoe zorg je ervoor dat je cursisten al snel eenvoudige dagelijkse gesprekjes kunnen voeren in het Pools ondanks de ingewikkelde grammatica?

Deelname
Gedurende de maand juni kun je aan twaalf online bijeenkomsten deelnemen. Deelnameprijs per webinar is €15,00. Het aantal mogelijke deelnemers verschilt per webinar maar is bij alle bijeenkomsten beperkt. De webinars worden namelijk interactief ingericht, zodat er voldoende ruimte is voor contact met de spreker.

Op dinsdagmiddag 1 juni wordt de Maand van de vreemde talen geopend door Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal en Rick de Graaff. Deelname aan de opening is gratis.

Hoe werkt het?
Bekijk hieronder het volledige aanbod. Kies je online bijeenkomst en schrijf je in op de pagina van het webinar. Herhaal dit voor alle bijeenkomsten waar je bij wilt zijn. Maak je inschrijving definitief door te klikken op het winkelmandje en het bestelproces te volgen. Na je reservering ontvang je een bevestiging per mail. Uiterlijk op de dag zelf ontvang je een e-mail met daarin de link om deel te nemen aan de online bijeenkomst. We zien je graag online!

Vreemdetalenonderwijs van nu en van de toekomst

Juni 2021 is de Maand van de vreemde talen bij Coutinho. En wat een plezier is het om die feestelijke maand te mogen openen! Op dinsdagmiddag 1 juni starten we met een inspiratiesessie over het vreemdetalenonderwijs van nu en van de toekomst. Een van de startpunten van die sessie is de kijk op vreemdetalenonderwijs van de deelnemers zelf. Daarnaast komen allerlei actuele inzichten uit onderzoek naar taaldidactiek aan bod en de uitdagende (maar vaak ook succesvolle) weg van al die inzichten en ideeën naar het klaslokaal. Let op, het wordt een actieve sessie: we duiken samen in het taaldidactisch bad en komen er na een uurtje voldaan weer uit. Heel graag tot 1 juni!

Laat ze vooral spreken

Zou je de taal ook meer willen laten klinken in het lokaal? Uit recent onderzoek blijkt dat ook veel leerlingen graag meer spreek- en gespreksvaardigheid willen oefenen tijdens de les.  Maar hoe organiseer én evalueer je dat  in een klas met 30 leerlingen? Tijdens deze praktische workshop leer je aan de hand van motiverende werkvormen die weinig voorbereiding vragen, hoe je je lessen zo kunt inrichten, dat alle leerlingen doelgericht met de spreekopdrachten aan de slag gaan en blijven. We bekijken vervolgens hoe je een goede doorlopende leerlijn kunt opzetten waarbij aandacht is voor verschillen tussen leerlingen.

Digitale taaltaken in het mvt: hoe verleid je leerlingen om in de doeltaal te communiceren?

Het belangrijkste doel van onze lessen is dat leerlingen de taal zelfstandig leren gebruiken, zodat zij in het echte leven met andere sprekers van die taal kunnen communiceren. Daarnaast is interacteren in de doeltaal van groot belang voor de taalontwikkeling van onze leerlingen. Toch vinden leerlingen spreken vaak eng, en vinden docenten het vaak moeilijk om mondelinge taalvaardigheid in de klas handen en voeten te geven. In deze lezing bekijken we waar mondelinge taalvaardigheid precies uit bestaat, welke didactische aanpak deze vaardigheid het beste ondersteunt, en hoe digitale middelen als tekst-chat, audio-chat en video-chat ingezet kunnen worden om het doeltaalgebruik van leerlingen te bevorderen. Hiervoor presenteren wij resultaten uit lopend onderzoek naar de invloed van digitale chattaken op de kwantiteit en kwaliteit van het doeltaalgebruik en op het welbevinden van leerlingen in de lessen Duits en Engels in het voortgezet onderwijs.  

Het Pools: Ingewikkelde grammatica als struikelblok?

Als je een vreemde taal leert, dan wil je deze taal zo snel mogelijk kunnen gebruiken in dagelijkse gesprekken. Voor de beginnende Nederlandstalige cursisten is Pools een ingewikkelde taal met alle vervoegingen en verbuigingen die ze moeten leren. Hoe zorg je ervoor dat je cursisten niet ontmoedigd raken door de hoeveelheid grammatica die ze nodig hebben om eenvoudige dagelijkse gesprekjes te kunnen voeren in het Pools? Deze workshop richt zich op het behandelen van Poolse grammatica in de les voor beginners. We gaan samen kijken en oefenen hoe en waar we simpelere grammaticale constructies kunnen aanbieden. Ook kijken we welke grammaticale onderwerpen prioriteit hebben en hoe we onze cursisten vooruit kunnen helpen door taaldrills te gebruiken.

Literatuur in de vreemdetalenles

Hoe kun je literatuur in de (vreemde)talenlessen in onder- en bovenbouw integreren? Uitgangspunt is dat je literatuur in veel gevallen goed aan communicatieve situaties kunt koppelen. We bespreken allereerst voorbeelden om een curriculum in te richten. Vervolgens gaan we in op de koppeling van de vaardigheden met literaire taken. De deelnemers gaan met enkele oefenvormen aan de slag.

Sprookjes, detectives, fantasy, poëzie en stripverhalen. Een springplank om ludieke en creatieve taken voor de taalles te ontwerpen.

Leerlingen zijn graag creatief met taal. Ze houden van taalspelletjes, maken graag ludieke creaties die ze kunnen aanwenden om vaardiger in een moderne vreemde taal te worden. Het narratieve genre met sprookjes, detectives, fantasy maar ook stripverhalen en poëzie bieden inhoud en structuur om ludieke taken voor de taalles te ontwerpen en te gebruiken. Tijdens deze workshop ga je digitaal aan de slag met taken die met behulp van gebruiker vriendelijke tools en met weinig voorbereiding meteen in de klas ingezet kunnen worden.

Taal en beeld - verrassende werkvormen voor het talenonderwijs

Taal leren gebeurt met taal. Maar beelden kunnen zorgen voor gemotiveerde en nieuwsgierige studenten. Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verrassende werkvormen waar beeldmateriaal de basis vormt voor het taalleerproces. We reflecteren op de meerwaarde van de inzet van beeld en de mogelijkheden om te differentiëren op taalniveau en interesse. De ideeën en tips voor bronnen kun je de volgende dag meteen inzetten om de steeds meer visueel ingestelde studenten mee te krijgen in je (online) taalles!

Communicatieve alfabetisering bij vreemde talen

In het taalonderwijs aan beginners krijgen we te maken met alfabetisering: denk aan NT2-onderwijs aan mensen met een ander 'moederschrift' of laaggeletterden, en het onderwijzen van talen met een ander schrift (zoals Arabisch, Chinees, Grieks, Japans, Russisch) aan Nederlandstaligen. Soms kunnen mensen al heel wat zeggen in een taal, maar nog niet goed schrijven. Anderen kunnen juist al aardig de letters 'ontcijferen' maar snappen nog niet wat er staat. Hoe zorg je er nu voor dat alfabetisering en de andere communicatieve vaardigheden geïntegreerd kunnen worden onderwezen? In deze workshop zie je een aantal voorbeelden hiervan uit de communicatieve methode Arabisch Yalla Yalla!. Doordat het Arabisch (voor de meesten) een compleet ander woordbeeld heeft dan je gewend bent, kun je goed ervaren hoe de oefeningen en werkvormen overkomen op studenten. En ondertussen leer je natuurlijk een klein woordje Arabisch.

Taalbewustzijn: het belang van verhalen over taal

Onderwijsexperts (docenten, lerarenopleiders, taalwetenschappers) pleiten steeds vaker voor een bredere blik op taalonderwijs die laat zien dat taal meer is dan alleen een vaardigheid waarmee je je op vakantie of in je toekomstige beroep goed kunt redden. Begrippen als ‘kennis over taal’, ‘taal als inhoud van de les’ en ‘taalbewustzijn’ worden genoemd als belangrijke ingrediënten voor het vreemdetalenonderwijs. Lees bijvoorbeeld de plannen van curriculum.nu er eens op na of de visie van het Meesterschapsteam MVT. Maar wat wordt er bedoeld met taalbewustzijn? Aan welke onderwerpen moet je dan denken? Op welke manier kan het bijdragen aan burgerschapsonderwijs? En hoe geef je dit handen en voeten in de les? Als deelnemer aan deze workshop word je uitgenodigd stil te staan bij jouw visie op en passie voor taal. Je krijgt voorbeelden van mogelijke werkvormen voor een taalbewuste les en zult enkele voorbeelden ook zelf ervaren.

Doeltaal-Leertaal - Waarom 'doeltaal-voertaal' nergens op slaat

Het klinkt al gauw geweldig: zo veel mogelijk doeltaal gebruiken tijdens de MVT-les. En terecht: er kan, onder de juiste omstandigheden, heel veel taal geleerd worden vanuit doeltaalinteractie. Maar het zit hem in dat tussenzinnetje 'onder de juiste omstandigheden', want onder minder gunstige omstandigheden kan doeltaalgebruik juist afschrikken, onbegrijpelijk worden of, zelfs, de indruk wekken dat er veel geleerd wordt, terwijl dat eigenlijk niet zo is. 

Vier decennia aan onderzoek naar doeltaalgebruik laten ondertussen zien dat van simpelweg de doeltaal gebruiken, tijdens bijvoorbeeld instructie, lang niet altijd wat geleerd wordt, zelfs wanneer de leerlingen hun docent prima begrijpen. In zijn onderzoek 'Doeltaal-Leertaal' dook Sebastiaan Dönszelmann in de doeltaalmaterie en achterhaalde onder welke omstandigheden en met behulp van welke didactische ingrepen leerlingen nu juist wél kunnen leren van doeltaalgebruik. Deze workshop geeft deelnemers een duidelijk beeld van de doeltaaldidactiek uit het promotieonderzoek van Sebastiaan. Daarbij komen good-practice videofragmenten, resultaten van een effectstudie naar doeltaaldidactiek en de eigen doeltaalvaardigheden van de deelnemers aan de orde.

Meertaligheid benutten in de taalles

Meertaligheid is een feit in de Nederlandse samenleving en daarmee in het onderwijs. Hoewel theorie en onderzoek wijzen op de voordelen van het erkennen en benutten van de meertalige repertoires van leerlingen, staan er in de onderwijspraktijk ‘hekjes’ tussen talen: andere thuistalen worden zoveel mogelijk buiten de schoolmuren gehouden en in (vreemde)taallessen wordt nauwelijks doelgericht voortgebouwd op al aanwezige kennis van andere (thuis- en/of vreemde) talen. Dat is jammer, want als je meertaligheid wél een duidelijke plek geeft in je onderwijs stimuleer je daarmee het taalleerproces van leerlingen, hun identiteitsvorming en interculturele competentieontwikkeling. In deze workshop gaan we daarom aan de slag met flexibel inzetbare activiteiten en werkvormen die je kunt gebruiken om met leerlingen de wondere wereld van meertaligheid te ontdekken.

Iedereen aan het woord. Motiverende werkvormen voor spreekvaardigheid.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt, je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar. Je kunt je op de wachtlijst laten plaatsen door een email te sturen aan info@coutinho.nl

Hoe krijg je cursisten aan het spreken? Hoe zorg je voor voldoende spreektijd per cursist en hoe breng je variatie aan? Het oefenen van spreekvaardigheid vraagt op didactisch vlak het nodige van de docent. In deze sessie maken we kennis met een aantal motiverende werkvormen waarbij iedereen aan het woord komt. De werkvormen zijn op diverse niveaus en bij verschillende thema’s te gebruiken, zonder al te veel voorbereidingstijd. De ideeën die je in deze workshop opdoet zijn snel en makkelijk toepasbaar in de eigen fysieke en/of online lespraktijk.