Management in het publieke domein

Issues, instituties en instrumenten

1e druk | 2004 | Mirko Noordegraaf
Management in het publieke domein
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Management in het publieke domein | Boek

9789062834105, 407 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 38,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Zowel in de wetenschap als in de praktijk worden visies en meningen ontwikkeld over hoe in het publieke domein georganiseerd en gemanaged zou moeten worden. In Management in het publieke domein – Issues, instituties en instrumenten wordt het praktische en wetenschappelijke denken over publiek management systematisch in kaart gebracht.


Management in het publieke domein onderscheidt vier basisbenaderingen aan de hand van vier cases op de terreinen openbaar vervoer, gezondheidszorg, infrastructuur en landbouw. De uitgave geeft daarbij aan welke benadering in welke situatie het meest zinvol is. Tot slot wordt de balans op gemaakt: Waarom is publiek management belangrijk geworden? Hoe staat het er voor en wat moet er in de toekomst gebeuren?

Management in het publieke domein zet lezers aan tot een kritische beschouwing en geeft tegelijkertijd handvatten om tot oplossingen in de praktijk te komen. Hoe kunnen managers in het publieke domein zich professionaliseren? Hoe kunnen zij in concrete situaties voor de juiste benadering kiezen?

Management in het publieke domein is geschikt voor studenten bestuurskunde, beleidswetenschap, bestuurs- en organisatiewetenschap, alsmede voor onderzoekers, publiek managers en ieder ander die beleid en organisatie in het publieke domein vorm moet geven.

Het docentenmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding. De auteurs gaan hier in op:

  • over het boek;
  • gebruik in colleges;
  • actualiteit en casuïstiek;
  • extra literatuur;
  • opdrachten;
  • tentamineren;
  • na het boek.

 

Docentenmateriaal aanvragen

Mirko Noordegraaf is verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) van de Universiteit Utrecht.