Meststoffenverliezen en economische politiek

Over de bepaling van het maatschappelijk aanvaardbare niveau van meststoffenverliezen uit de Nederlandse landbouw

1e druk | 2000 | Frank J. Dietz
Meststoffenverliezen en economische politiek

Meststoffenverliezen en economische politiek | Boek

9789062832026, 320 pagina's
€ 27,00
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

De Nederlandse landbouw, en speciaal de intensieve veehouderij, wordt in toenemende mate met milieuproblemen geconfronteerd. Er worden meer meststoffen in de vorm van kunstmest en dierlijke mest op het land gebracht dan de gewassen kunnen opnemen. De verspilde meststoffen komen in het milieu terecht, wat leidt tot vermestings- en verzuringsproblemen. Het daaruit volgende meststoffenconflict draait om de vraag in hoeverre de gevestigde belangen van de agrarische sector moeten 'inschikken', nu de samenleving de meststoffenverliezen in toenemende mate onaanvaardbaar hoog begint te vinden.

Voornemens tot reductie van de meststoffenverliezen roepen veel vragen op: Weten we welke milieukwaliteit verlangd wordt? Hoe gaan we om met het feit dat voorkeuren hierover verschillen, en dat dus ook de offerbereidheid voor het terugdringen van meststoffenverliezen niet gelijk is? Is bekend welke meststoffendruk de natuur duurzaam kan verdragen? En of de voorgaande vragen nu wel of geen duidelijke antwoorden opleveren, wat voor beleid wordt er van de overheid verwacht om de problemen op te lossen?

Deze en andere vragen over het bepalen van maatschappelijke doelen worden in dit boek geanalyseerd met behulp van de welvaartstheorie. In navolging van Hennipman wordt de welvaartstheorie hier gehanteerd als een waarderingsvrij denkkader. Dit betekent dat hieraan geen norm voor acceptabele meststoffenverliezen of de na te streven milieukwaliteit kan worden ontleend.

Het primaat van de maatschappelijke doelbepaling ligt uitdrukkelijk bij de burgers van de samenleving. In het licht hiervan wordt een procedure aangereikt om tot doelbepaling te komen in situaties waarin maatschappelijke belangen conflicteren, echter zonder dat een specifieke oplossing voor het meststoffenprobleem wordt aangegeven. Deze procedure sluit aan bij de Nederlandse overlegtraditie, waarin het zoeken naar een draagvlak bij alle betrokken partijen centraal staat. Dit boek maakt duidelijk wat de kansen en problemen zijn van dit 'groene poldermodel' voor de aanpak van de meststoffenproblematiek.

Frank Dietz is algemeen econoom en werkt als universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn publicaties handelen vooral over milieu- en beleidsvraagstukken.