Methodologie van planning

Over processen ter beïnvloeding van de fysieke leefomgeving

2e druk | 2004 | Gert de Roo, Henk Voogd
Methodologie van planning
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Methodologie van planning | Boek

9789062833702, 234 pagina's
€ 22,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

In Methodologie van planning worden verschillende processen besproken die van invloed zijn op activiteiten van planning. Genoemd worden het maatschappelijk proces, het politiek-bestuurlijk proces, het organisatorische proces, het proces van methoden en technieken en – niet in de laatste plaats – het intellectuele proces. Deze processen worden hier ontrafeld en uitgewerkt. Aldus wordt er gekeken naar 'hoe planning werkt'. Planning is zelden een rechttoe rechtaan verlopend proces, waarbij het op voorhand duidelijk is welke route dient te worden afgelegd om tot de gewenste beïnvloeding van de fysieke leefomgeving te komen. De processen van planning zijn dan ook doordrenkt met onzekerheden.

In Methodologie van planning wijzen de auteurs erop dat het verkrijgen van zekerheden belangrijk is, maar dat het minstens even belangrijk is om onzekerheden in planning te onderkennen en te weten hoe men deze onzekerheden kan hanteren. De wijze waarop processen planningactiviteiten kunnen beïnvloeden zal verschillen naarmate zekerheden rond deze activiteiten afnemen en de onzekerheden groeien. In dit boek worden handreikingen gegeven, hoe met zekerheden en onzekerheden in de planning van de fysieke leefomgeving kan worden omgegaan.

Het boek is bestemd voor studenten planologie aan universiteit en hogeschool en voor professionele planologen.

Deze tweede druk is ingrijpend gewijzigd, mede door de toevoeging van een extra auteur. Daarnaast zijn opmerkingen van studenten en docenten gebruikt om het boek te verbeteren.
Gert de Roo en Henk Voogd zijn als hoogleraar verbonden aan faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.