Milieubeleid

Analyse en perspectief

1e druk | 2007 | Peter Driessen, Pieter Leroy
Milieubeleid

Milieuvraagstukken en milieubeleid zijn belangrijke kwesties. Na een periode van beperkte maatschappelijke en politieke belangstelling is, met het klimaatprobleem als belangrijkste katalysator, is het milieu weer helemaal 'in'. Milieubeleid – Analyse en perspectief bespreekt de theorie en praktijk van het Nederlandse en internationale milieubeleid.

Deel 1 bevat sociaalwetenschappelijke analyses van het ontstaan en de ontwikkeling van het milieubeleid, van de inhoudelijke accenten en van de juridische neerslag ervan. Deel 2 heeft een beleidswetenschappelijke benadering en laat zien hoe verschillende perspectieven andere kenmerken van het milieubeleid benadrukken. In deel 3 analyseren de auteurs de recente ontwikkelingen in de bestuurlijke context van het milieubeleid, dat steeds meer actoren, sectoren en beleidsniveaus kent en onderdeel is geworden van een 'wereldpolitiek avant la lettre'. Ten slotte wordt in deel 4 de relatie tussen maatschappij en milieu bestudeerd vanuit een politieke, economische, ruimtelijke en communicatieve invalshoek.

Milieubeleid – Analyse en perspectief staat onder redactie van prof. dr. Peter Driessen, Universiteit Utrecht, en prof. dr. Pieter Leroy, Radboud Universiteit Nijmegen.