Moderniteit en overheidsbeleid

Hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken

1e druk | 2005 | Maarten Arentsen, Willem Trommel
Moderniteit en overheidsbeleid

Moderniteit en overheidsbeleid | Boek

9789062834761, 232 pagina's
€ 24,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Door de politieke zegetocht van Pim Fortuyn aan het begin van deze eeuw, kon geen politicus er meer omheen: de Nederlandse bevolking was ontevreden over het functioneren en de prestaties van haar overheid. Uit onderzoek bleek dat in Nederland al langere tijd een onuitgesproken onbehagen leefde, ondanks periodes van ongekende welvaartsgroei.

In Moderniteit en overheidsbeleid leveren de auteurs een bijdrage aan de verklaring voor deze schijnbare tegenstelling. Ze stellen dat onze samenleving in een volgende fase van maatschappelijke modernisering is beland. Het overheidsbeleid zelf lokt steeds nieuwe problemen uit en beleidsproblemen worden een alledaags verschijnsel. Hierdoor lijkt het alsof er sprake is van een permanent beleidsfalen, maar deze conclusie gaat lang niet altijd op. Dat desondanks steeds meer burgers deze mening zjjn toegedaan, heeft te maken met een ander kenmerk van moderniteit: een snelle en oppervlakkige beeldvorming die terrein wint bij de beoordeling van beleid en politiek.

De auteurs bespreken de politiek-maatschappelijke en bestuurlijke problemen op een aantal terreinen van overheidsbeleid, zoals de WAO en het zorgstelsel, het onderwijs, de integratie en de veiligheid. Daarbij gaan zij in op de feitelijke of vermeende hardnekkigheid van de beleidsproblemen en besteden zij uitdrukkelijk aandacht aan de rol van media en maatschappelijke beeldvorming in het beleidsdebat.

M. Arentsen is als universitair hoofddocent energiebeleid en W. Trommel is als universitair hoofddocent bestuurssociologie verbonden aan de Universiteit Twente.