Mystiek: het andere gezicht van de islam

1e druk | 1999 | Marjo Buitelaar, Johan ter Haar (red.)
Mystiek: het andere gezicht van de islam

Mystiek: het andere gezicht van de islam | Boek

9789062831227, 134 pagina's
€ 12,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
De westerse beeldvorming over de islam wordt gedomineerd door berichtgeving over fundamentalisten, die pleiten voor strikte naleving van de islamitische wet. Weinig mensen weten dat er ook een meer spirituele islamitische geloofsstijl bestaat, waarin de nadruk ligt op een spontane en persoonlijke relatie met God. In de begintijd van de islam was het soefisme, zoals de islamitische vorm van mystiek heet, vooral een kwestie van ascese. In de loop van de tijd zijn er verschillende soefistische stromingen ontstaan die ieder een eigen systeem van meditatie en vereniging met God ontwikkelden. De spirituele inslag van het soefisme beantwoordt aan een diepe behoefte van veel moslims en maakt deel uit van de manier waarop de islam in het leven van alledag wordt beleefd. Wellicht nog belangrijker dan het feit dat er tot op de dag van vandaag in vrijwel alle landen in de islamitische wereld soefi-gemeenschappen actief zijn, is de indirecte betrokkenheid van veel moslims bij het soefisme. Velen putten inspiratie en kracht uit regelmatig bezoek aan een soefi-convent of het graf van een soefi-heilige. Om dezelfde reden worden de geschriften van de grote soefi's nog altijd gelezen of beluisterd. In deze bundel komen verschillende facetten van het soefisme aan bod. Behalve enkele rechtstreeks uit het Arabisch vertaalde mystieke gedichten en een uiteenzetting over soefi-muziek, bevat het boek bijdragen over de geschiedenis en het gedachtegoed van soefistische stromingen in verschillende perioden en diverse landen, waaronder Turkije, Iran, Indonesië en Marokko.
De auteurs zijn verbonden aan diverse universiteiten. Marjo Buitelaar is universitair docent antropologie van het Midden-Oosten en de islam bij de vakgroep Algemene Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Johan ter Haar is hoogleraar Perzisch aan de Universiteit Leiden.