Nederlands - Hoe schrijf je dat?

De Nederlandse spelling voor Duitstaligen toegelicht

1e druk | 1998 | Marina Henselmans
Nederlands - Hoe schrijf je dat?

Nederlands - Hoe schrijf je dat? | Boek

9789062831241, 127 pagina's
€ 12,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
Als een Duitstalige leerder Nederlands leert, heeft hij op grond van de vele overeenkomsten tussen de beide talen al snel het gevoel vorderingen te maken. Bij een nadere kennismaking met de spelling van het Nederlands bekruipt hem echter de angst deze nooit te zullen beheersen. Vreemd eigenlijk, want de Nederlandse spelling kent weliswaar vele regels, maar ze is over het algemeen logischer dan de 'Deutsche Rechtschreibung'. Men moet de regels echter wel kennen. Dit boek beoogt Duitstaligen een goed inzicht te geven in de belangrijkste spellingregels en conventies van het Nederlands, waarbij een contrastieve benadering gekozen is. Vooral bij de werkwoordspelling en in mindere mate bij de overige onderwerpen is grammaticale uitleg gegeven en gezien voor een correcte spelling kennis van het gebruik van leestekens noodzakelijk is, is daaraan ook een hoofdstuk gewijd. Om de theorie meteen goed in praktijk te kunnen brengen, zijn er vijftig oefeningen op drie niveaus opgenomen. Niveau 1 is in de regel gebaseerd op de woordenschat van Code Nederlands 1, omdat in Duitsland dit leerboek vaak voor volwassenen wordt gebruikt. Niveau 2 is geschikt voor NVT-leerders voor het diploma Basiskennis en Uitgebreide Kennis van het certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Het hoogste niveau is bedoeld voor gevorderde studenten op HBO- en universitair niveau. Uiteraard zijn alle wijzigingen voortkomend uit het Spellingbesluit-1994 verwerkt. Dit leer- en oefenboek is uitermate geschikt om in een speciale spellingcursus te worden gebruikt, maar kan ook tussendoor in het lesprogramma ingepast worden. Door de uitvoerige theoretische uiteenzetting per onderdeel en de sleutel voor alle oefeningen is het ook zeer geschikt voor individueel gebruik.
De auteur is verbonden aan de Universiteit van Münster.