Coutinho Studiedag NT2

Wil jij jezelf verder professionaliseren, laten inspireren tijdens workshops en netwerken met collega’s en auteurs? Kom dan naar de Studiedag NT2 op vrijdag 17 juni in de Openbare bibliotheek van Amsterdam.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Na energieopwekkende intermezzo’s met Barbara Breedijk geeft Marieke Goedegebure een plenaire lezing over het belang van spreekritme voor succesvol uitspraakonderwijs. Na de lezing volgen twee workshoprondes met workshops over spreekvaardigheid, uitspraak, grammatica, Nederlands op de werkvloer, inburgeren, arbeid & participatie en de leergangen KlasNL en Goedgeletterd. Na de workshoprondes schetst Folkert Kuiken in vogelvlucht de ontwikkeling die materialen de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt. Barbara Breedijk vat aan het einde van de dag de bijeenkomst samen, in een lied op maat en staat garant voor een dynamisch slot!  We sluiten de studiedag af met een gezellige borrel!

AANMELDEN
Meld je nu aan voor de studiedag NT2. De deelnameprijs bedraagt € 59,50 per persoon. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

   

> Vrijdag 17 juni 2022
> Van 9.30 - 17.00 uur
> Openbare bibliotheek van Amsterdam
> Deelnamebedrag € 59,50

PROGRAMMA
09.30  Inloop en registratie
10.00  Opening door uitgever Dafni Alverti
10.15  Muzikale bijdrage door Barbara Breedijk
10.30  Plenaire opening: Ritme is de basis van succes door Marieke Goedegebure
11.15  Pauze
11.45  Workshopronde 1
13.00  Lunch
14.00  Workshopronde 2
15.15  Wisselmoment naar theater
15.30  Plenaire afsluiting: Met zevenmijlslaarzen door het NT2-onderwijs door Folkert Kuiken
16.00  Muzikale terugblik op de studiedag
16.15  Borrel
17.00  Einde

Barbara Breedijk verhoogt tijdens de opening je hartslag en zal op muzikale wijze de studiedag aan het einde van de dag samenvatten. In no time weet zij de inhoud van de dag te vangen, de scherpe randjes te vertalen in positieve ‘reminders’, deelnemers mee te krijgen en je met de melodie in je hoofd naar huis te laten keren.

Succesvol uitspraakonderwijs is gebaseerd op drie uitgangspunten: gerichte instructie, oefenen van de luistervaardigheid en aandacht voor spreekritme. Maar wat is spreekritme eigenlijk? En hoe leren we dat aan onze cursisten? Tijdens deze presentatie ervaar je verschillende spreekritmes en krijg je tips voor in de les. 

Marieke Goedegebure is logopedist en NT2-specialist. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als logopedist voor anderstaligen waarvan de afgelopen 13 jaar als eigenaar van NT2Spraak. Marieke schreef samen met Marilene Gathier Beter Nederlands spreken en in 2020 verscheen haar boek Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs.

Toen het NT2-onderwijs ruim vijftig jaar geleden een vlucht nam met de komst van de eerste gastarbeiders in Nederland waren er nauwelijks of geen leermiddelen beschikbaar. Dat is sindsdien gelukkig veranderd, want tegenwoordig zijn er voor elke doelgroep passende materialen op de markt. Ik zal in mijn bijdrage in vogelvlucht de ontwikkeling schetsen die materialen de afgelopen vijftig jaar hebben doorgemaakt: van sterk op de traditionele grammatica-vertaalmethode gebaseerde materialen tot taakgericht onderwijs met inzet van blended learning. Tot slot zal ik ingaan op de herziene versie van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs dat najaar 2022 verschijnt.

Folkert Kuiken is emeritus hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan diezelfde universiteit werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT). Hij is (mede)auteur van diverse publicaties op het gebied van NT2-onderwijs en –onderzoek en redacteur/mede-auteur van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.

Workshop 1: Goedgeletterd. Een nieuwe aanpak alfabetisering

Deze workshop is vervallen.

De workshop gaat over de leergang Goedgeletterd, een aanpak voor NT2- alfabetisering waarbij aandacht is voor alle taalvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren en woordenschat), de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de cursist. De auteur Nelleke Koot vertelt in het kort over de doelen en uitgangspunten van Goedgeletterd. Daarna zal ze aan de hand van praktische voorbeelden laten zien, hoe je in een nieuwe alfa-groep kunt beginnen en hoe en waarom je de leercyclus van vijf stappen (opdracht – verwachting – oefenen – presteren -registreren) juist bij deze doelgroep goed in kunt zetten.

Nelleke Koot heeft 25 jaar ervaring bij het Friesland College als NT2-docent, alfabetisering, docent Nederlands, coach en ontwikkelaar. Zij is auteur van Goedgeletterd een Maak er werk van! Eerder schreef zij onder meer Werk en Taal en Bagage.

Workshop 2: Spreek jij grammatica? Grammatica inoefenen met praktische spreekoefeningen

In deze workshop maken de deelnemers kennis met communicatieve, praktische spreekoefeningen uit het boek Zichtbaar Nederlands - Grammatica NT2 om de grammatica onder de knie te krijgen en te automatiseren. Veel NT2-studenten ervaren dat ze grammatica vrij aardig kennen als ze een invuloefening krijgen, maar maken nog veel fouten als ze de taal echt moeten gebruiken. Om deze kloof tussen de theorie en de praktijk te overbruggen, gaan we aan de slag met actieve, motiverende oefeningen rond bijvoorbeeld zinsbouw, negatie enz. en krijgen de deelnemers veel ideeën mee, hoe ze de volledige groep kunnen activeren en feedback kunnen geven zonder de studenten te onderbreken.

Bas van der Ham geeft al ruim tien jaar lessen Nederlands aan anderstaligen. Hij werkt aan de opleiding Nederlands en de lerarenopleiding van de Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań, Polen.Workshop 3: Uitspraak beoordelen en aanpakken

Uitspraakonderwijs lastig? Welnee! Zet gewoon zeven stappen! Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is een leidraad voor uitspraakonderwijs die je naast elke lesmethode kunt gebruiken. In deze workshop leg ik uit hoe je verstaanbaar spreken effectief aan bod kunt laten komen in je lessen. Vervolgens bekijken we met elkaar hoe de zeven stappen de klemtoon van je cursisten kunnen verbeteren en hoe je feedback kunt geven op de uitspraak van je cursisten.

Marieke Goedegebure is logopedist en NT2-specialist. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als logopedist voor anderstaligen waarvan de afgelopen 13 jaar als eigenaar van NT2Spraak. Marieke schreef samen met Marilene Gathier Beter Nederlands spreken en in 2020 verscheen haar boek Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs.Workshop 4: Taal op de werkvloer

De Werksleutel is een complete lesmethode voor taal op de werkvloer. In deze methode werken cursisten zowel aan hun taalvaardigheid als aan hun werknemerscompetenties. Ze gebruiken hierbij de werkvloer als leervloer. Auteurs Tinka Makaske en Noortje Bos vertellen in deze presentatie over de opbouw, geven voorbeelden en werkvormen en lichten achterliggende keuzes toe. Uiteraard is er tijd om ideeën uit te wisselen. Na deze boekpresentatie weet je hoe je de methode kunt inzetten in het nieuwe inburgeringsonderwijs en bij taal op de werkvloer-trajecten en heb je inspiratie en ideeën opgedaan over hoe je praktijkgericht leren kunt toepassen in je eigen lessen.

Tinka Makaske werkt als NT2-docent, is teamleider van de inhoudelijk adviseurs bij NLTraining en redacteur bij Tijdschrift Les. Noortje Bos is werkzaam als NT2-docent, ontwikkelaar en inhoudelijk adviseur voor taal-en werktrajecten bij TopTaal in Amsterdam.

Workshop 5: Workshop woordenschatverwerving

Woordenschat is van groot belang voor het leren van een tweede taal: het niveau van alle vaardigheden gaat omhoog naarmate de taalleerder meer woorden kent. Om op een efficiënte manier aan woordenschat te werken is het van belang dat een bepaalde selectie van woorden op de juiste manier aangeboden en herhaald wordt. In deze workshop willen we de deelnemer laten kennismaken met de methode Woorden in context (die aan de woordenschat naar A2+ werkt), zelf laten ervaren hoe woordenschat efficiënt verworven kan worden en we zetten op een rijtje wat in dit proces van belang is.

Marilene Gathier is educatief auteur, taaltrainer en taaladviseur bij haar eigen taalbureau ‘De Taalvraag’ in Rotterdam. Zij heeft voor Coutinho verschillende lesmethodes NT2 geschreven. Dorine de Kruyf is eindredacteur en educatief auteur.  Samen hebben zij voor Coutinho Beter lezen, Verder lezen en het Leerwoordenboek Nederlands geschreven.Workshop 6: Doeltaal Leertaal (en waarom doeltaal voertaal onzin is...)

Deze workshop is vervallen

Doeltaalgebruik in de NT2-les is natuurlijk heel leerzaam..., toch? Nou nee, veel onderzoek naar doeltaalgebruik laat zien dat het zo simpel vaak niet werkt, zelfs wanneer leerlingen hun docent prima begrijpen. Is doeltaalgebruik dan zinloos? Dat gelukkig ook weer niet. In deze workshop deelt Sebastiaan Dönszelmann concreet didactisch instrumentarium om de doeltaal leerzaam in te zetten (doeltaal-leertaal). Daarbij komen good-practice videofragmenten, onderzoeksresultaten en uw eigen doeltaalvaardigheden aan bod.

Sebastiaan Dönszelmann (vakdidacticus – Vrije Universiteit) deed promotieonderzoek naar doeltaalgebruik en is medeauteur/redacteur van het Handboek Vreemdetalendidactiek.

Workshop 7: Maak er werk van!

Deze workshop is vervallen.

Deze workshop gaat over Maak er werk van! Een werkboek arbeid en participatie voor NT2- cursisten vanaf taalniveau A1, die inburgeren (Z-route) en/of actief willen meedoen in de Nederlandse samenleving door betaald of vrijwilligerswerk. Nelleke Koot, een van de auteurs, vertelt hoe de cursist met dit boek stapsgewijs zijn eigen scholing en werkervaring in kaart brengt; zich oriënteert op een aantal beroepen, banen en/of vrijwilligerswerk; inzicht krijgt over wat wel en niet haalbaar is en welke instanties belangrijk zijn in zijn zoektocht naar werk. Daarna zal de auteur Nelleke Koot aan de hand van praktische voorbeelden laten zien hoe zij de gebruikte leercyclus van vijf stappen in de les gebruikt.

Nelleke Koot heeft 25 jaar ervaring bij het Friesland College als NT2-docent, alfabetisering, docent Nederlands, coach en ontwikkelaar. Zij is naast ‘Maak er werk van!’ ook auteur van o.a. Goedgeletterd, Bagage en Werk & taal.Workshop 8: Spraakwater. Werkvormen om het spreken te stimuleren

Hoe krijg je cursisten aan het spreken? Hoe zorg je voor voldoende spreektijd per cursist en hoe breng je variatie aan? Het oefenen van spreekvaardigheid in de les vraagt het nodige van de docent. In deze workshop maken we kennis met een aantal motiverende werkvormen voor spreekvaardigheid. Ze zijn op diverse niveaus en bij verschillende thema’s te gebruiken. De ideeën die je in deze workshop opdoet zijn snel en makkelijk toepasbaar in de eigen fysieke en/of online lespraktijk. 

 Lotte Minnema is docent, trainer en ontwikkelaar bij VU-NT2. Vanuit de lespraktijk raakte ze geïnteresseerd in activerende didactiek en werkvormen. Lotte is auteur van Woordenstroom - werkvormen voor woordenschat en Spraakwater - werkvormen voor spreekvaardigheid.

Workshop 9: Spreken met beeld

Wil je je cursisten meer laten spreken in de les? In deze workshop krijg je maar liefst 7 tips voor het oefenen en beoordelen van spreekvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden uit het boek Spreken met beeld. Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen ontdek je hoe je cursisten kunt helpen in hun ontwikkeling. Tipje van de sluier: we gaan een kijkje nemen in Flipgrid! En je maakt kennis met beoordelingsformulieren. Verder ervaar je in deze workshop dat flash cards kunnen zorgen voor meer interactie tijdens de les en dat ze helpen om de lessen aantrekkelijker te maken.

Emily Palmer is docent NT2 voor hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze workshops voor NT2-docenten en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze heeft haar eigen taalbureau, Taalzeker. Samen met Miranda van ’t Wout schreef ze de lesmethode Nederlands naar perfectie. In 2019 verscheen het boek 77 puntjes op de i - Perfect Nederlands voor anderstaligen.Workshop 10: Spreek jij grammatica? Grammatica inoefenen met praktische spreekoefeningen

In deze workshop maken de deelnemers kennis met communicatieve, praktische spreekoefeningen uit het boek Zichtbaar Nederlands - Grammatica NT2 om de grammatica onder de knie te krijgen en te automatiseren. Veel NT2-studenten ervaren dat ze grammatica vrij aardig kennen als ze een invuloefening krijgen, maar maken nog veel fouten als ze de taal echt moeten gebruiken. Om deze kloof tussen de theorie en de praktijk te overbruggen, gaan we aan de slag met actieve, motiverende oefeningen rond bijvoorbeeld zinsbouw, negatie enz. en krijgen de deelnemers veel ideeën mee, hoe ze de volledige groep kunnen activeren en feedback kunnen geven zonder de studenten te onderbreken.

Bas van der Ham is auteur van Zichtbaar Nederlands en geeft al ruim tien jaar lessen Nederlands aan anderstaligen. Hij werkt aan de opleiding Nederlands en de lerarenopleiding van de Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań, Polen.

Workshop 11: Sociaal met taal. Inburgeren met waardevolle gesprekken

Waardevolle gesprekken kunnen helpen om belangrijke thema’s betekenis te geven voor inburgeraars. Deze participatieve methode roept daarom precies de thema’s, vragen, conflicten en pijnpunten op die hen ten diepste bezighouden. We benutten daarbij de moedertaal om zulke gesprekken te voeren. Het Nederlands sluit daarop aan. Juist hierdoor zullen zij goed gemotiveerd in Nederland mee gaan doen en de Nederlandse taal sneller leren. In deze benadering beschouwen wij participatie als doel van inburgering. En taal als een belangrijk middel om dat doel te bereiken. In onze workshop doe je inspiratie op over het werken volgens deze methodiek, die in september in boekvorm beschikbaar komt.

Dr. Christa Nieuwboer (1964) is senior onderzoeker en lector bij Avans Hogeschool. Vanaf 2002 is zij betrokken bij het ontwikkelen van materialen voor begeleiders van participatief groepswerk en actieonderzoek.  Dr. Rogier van ’t Rood (1953) is senior consultant op het gebied van participatieve benaderingen in het onderwijs en verbonden aan het masterprogramma ‘Youth, Education and Society’ van de Universiteit Utrecht.Workshop 12: Met KlasNL inburgeren. Taal leren en participeren

Deze workshop is vervallen.

KlasNL, een leergang voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren, wil de cursisten de taal leren naar B1 en de vaardigheden geven om te participeren. In deze workshop maak je kennis met de cursisten uit de inburgeringsgroep van KlasNL en hoor je hoe de leergang is opgebouwd. Ook maak je kennis met de achterliggende principes die in elke les in KlasNL te vinden zijn. Je denkt in een groepje na over deze principes: zijn ze in je eigen onderwijs te vinden? Denk bijvoorbeeld aan betekenisvol leren en het gebruik van activerende werkvormen. De auteurs maken verder duidelijk hoe KlasNL inspeelt op de inburgeringswet. Om alvast een voorbeeld te geven: de cursisten gaan vanaf de start aan de slag met buitenschoolse opdrachten.

Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk geven de workshop. Zij zijn de auteurs van KlasNL. Ze werken alle vier al lang in het NT2-veld als docent, ontwikkelaar, trainer en auteur. Ze hebben met veel plezier de klas van KlasNL bedacht.  Deel 3, naar B1, verschijnt in 2023.