Omgaan met hoogbegaafde leerlingen

Een praktische handreiking voor de pabo

1e druk | 2003 | Willem Wind, Anneke Feenstra
Omgaan met hoogbegaafde leerlingen
Een hoogbegaafd kind heeft talent voor denken. Zoals ieder talent kan dat tot bloei komen onder de juiste omstandigheden en vooral onder begeleiding van een goede coach. Als een hoogbegaafd kind niet zichzelf kan zijn, raakt hij gefrustreerd en belandt hij in een negatieve spiraal. Leerkrachten staan voor de taak om het hoogbegaafde kind op zijn eigen niveau uit te dagen en zijn talent te helpen ontwikkelen. Dit boek speelt in op de behoefte aan heldere en praktische informatie over hoogbegaafdheid in het primair onderwijs. Naast de belangrijkste theoretische uitgangspunten bespreken de auteurs vooral de dagelijkse gang van zaken in de groep. Het laat (aanstaande) leerkrachten zien hoe zij de mogelijkheden van het onderwijs kunnen laten aansluiten bij de behoeften van het kind. Naast de begeleiding van het kind komt ook de samenwerking met de ouders aan bod en worden praktische adviezen gegeven om het omgaan met hoogbegaafdheid in een schoolbeleidsplan vast te leggen.
Willem Wind is zelf hoogbegaafd en actief betrokken bij verschillende initiatieven op gebied van hoogbegaafdheid in Nederland. Anneke Feenstra heeft als leerkracht op een school voor primair onderwijs deskundigheid opgebouwd in het omgaan met hoogbegaafde leerlingen.