Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

1e druk | 1991 | T. Mooij
Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
Dit boek gaat over de kenmerken van hoogbegaafde kinderen en hun functioneren in het onderwijs. Vanwege de problemen die hoogbegaafde leerlingen vaak ervaren, is het belangrijk vroegtijdig de signalen te zien dat het niet goed gaat met zo'n kind. De leerkracht en de school moeten onderwijsmaatregelen kunnen treffen om de problemen bij het kind zo beperkt mogelijk te houden. In dit boek wordt beschreven hoe je dat doet, en hoe je nagaat of deze maatregelen het gewenste effect op het kind heeft. Het boek bevat concrete voorstellen voor een betere onderwijspraktijk en een overzicht van de methoden en leermiddelen die speciaal voor hoogbegaafde kinderen ingezet kunnen worden. Dit overzicht is behalve voor docenten ook voor ouders van deze kinderen een welkome bron van ideeën.
De auteurs zijn bij het onderwerp betrokken als: leerkracht, medewerker van een onderwijsbegeleidings- of schooladviesdienst en een psychodiagnostisch bureau, auteur van een onderwijsmethode, ouder, en vanuit de wetenschap.