Praktijkonderzoek in vaktherapie

1e druk | 2005 | Henk Smeijsters (red.)
Praktijkonderzoek in vaktherapie

De hogeschool maakt een snelle ontwikkeling door. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis maakt een steeds belangrijker deel uit van het onderwijs. Ook voor de opleidingen voor creatieve therapie (vaktherapie) geldt dat ze niet langer alleen maar onderwijsinstellingen zijn, maar zich daarnaast ontwikkelen tot praktijkgerichte onderzoeksinstituten.

Praktijkonderzoek in vaktherapie vormt de neerslag van recente praktijkonderzoeken op dit vakgebied. De eerste hoofdstukken zijn algemeen van aard. Ze geven een overzicht van de verschillende soorten van praktijkonderzoek en behandelen hoe studenten, docenten en professionals onderzoek kunnen doen en kunnen reflecteren over hun eigen handelen. Daarbij komt expliciet aan de orde welke competenties zij nodig hebben. In het vervolg van het boek wordt praktijkonderzoek uitgewerkt voor verschillende werkvelden, zoals de volwassenenpsychiatrie, de forensische psychiatrie en het speciaal onderwijs, en voor de verschillende media: drama, muziek, beeldende therapie en dans & beweging.

Het boek laat zien hoe vaktherapeuten hun observaties, doelstellingen en behandelmethoden kunnen ontwikkelen door middel van praktijkonderzoek en dat de resultaten van dit onderzoek de praktijk, de theorie én het onderwijs ten goede komen.

Dr. Henk Smeijsters is lector van de kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën [KenVak], een gezamenlijke kenniskring van de Hogeschool Zuyd, de Hogeschool van Utrecht en de Saxion Hogeschool Enschede. Eerder schreef hij het Handboek Creatieve Therapie.