Problemen van gevorderde spellers

Signalering, diagnostiek en begeleiding

2e druk | 2000 | Koos Henneman
Problemen van gevorderde spellers
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Sommige leerlingen van twaalf tot achttien jaar hebben hardnekkige spellingproblemen die worden veroorzaakt door een specifieke leerstoornis zoals dyslexie, woordblindheid, of door inadequaat onderwijs. Docenten in het voortgezet onderwijs moeten voorkomen dat deze leerlingen onnodig op een lager schooltype terecht komen of gedemotiveerd raken.

Problemen van gevorderde spellers beschrijft hoe zij deze problemen kunnen signaleren en diagnosticeren. Het boek staat vol met ideeën en instrumenten waarmee zij leerlingen beter kunnen leren spellen, onder andere toetsen voor signalering vergezeld van een handleiding en een foutenclassificatiesysteem. De auteur beschrijft tot slot hoe een handelingsplan kan worden opgesteld met een uitgebreide casus. Het boek sluit aan bij Handicaps bij het leren van Tilly Dinger en Orthodidactische gids voor het vreemde talenonderwijs van Ans van Berkel.

De tweede herziene druk is aangepast aan de nieuwe spelling. Daarnaast zijn nieuwe inzichten met betrekking tot spellingsproblemen en handelingsgerichte diagnostiek verwerkt.
Koos Henneman is als docent verbonden aan de Hogeschool van Utrecht.