Regionale economische dynamiek

Een inleiding in de economische geografie

3e druk | 1995 | J.G. Lambooy
Regionale economische dynamiek

Regionale economische dynamiek | Boek

9789062830039, 166 pagina's
€ 13,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

In dit boek wordt de economie geplaatst in de dagelijkse ruimte, zoals die wordt bepaald door werken, wonen, verkeer en ontspanning. Voor de bestudering van deze relatie zijn ondernemingen van centrale betekenis. Hun locatie en hun marktgedrag zijn vaak doorslaggevend voor de ruimtelijke structuur. Steden, regio's en landen zijn echter op hun beurt de omgeving voor ondernemingen. Daarom is kennis van de wederzijdse relatie van belang voor het begrijpen van het functioneren van de economie.

Naast bestudering van de relatie bedrijf-omgeving als zodanig wordt ook aandacht besteed aan factoren die deze relatie doen veranderen. Daarbij kan allereerst worden gewezen op de technologische ontwikkelingen. Maar ook op de zich wijzigende verhoudingen op het niveau van de wereldmarkt. De dynamiek van deze factoren houdt in dat de relatie tussen bedrijf en omgeving voortdurend wordt aangepast. Het resultaat is dat sommige regio's slechte en andere regio's juist weer goede economische prestaties leveren. De nationale en regionale overheden zijn bij al deze ontwikkelingen een actieve medespeler, maar ze kunnen de uitkomst lang niet altijd beïnvloeden of bepalen.

De auteur is hoogleraar aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam.