Rekenen-wiskunde en didactiek

De rol van de leerkracht in het basisonderwijs

1e druk | 2017 | Peter Ale, Martine van Schaik
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Rekenen-wiskunde en didactiek | Boek + website

9789046905562, 367 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 45,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Rekenen-wiskunde en didactiek | E-book + website

9789046963999, 367 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 45,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

Kunnen rekenen is in de maatschappij van groot belang. Toch wordt er, als de media gelijk hebben, in ons onderwijs te weinig aan gedaan, of in ieder geval vinden rekendeskundigen het niveau te laag. Om kinderen rekenen te leren is meer nodig dan het doorlopen van de rekenmethode. Er is een leraar nodig met enthousiasme voor het vak en bovendien een grondige basis van kennis en vaardigheden van zowel het rekenen als de didactiek. In het juni 2022 verschijnt de tweede herziene druk van Rekenen-wiskunde en didactiek. Benieuwd naar de nieuwe druk? Klik dan hier.

 

In Rekenen-wiskunde en didactiek staan de didactische vaardigheden om goed reken-wiskundeonderwijs te verzorgen in het basisonderwijs centraal. Uniek is dat de theorieën van de verschillende didactische stromingen worden uitgelegd en vertaald naar het huidige reken-wiskundecurriculum van het basisonderwijs. Onderscheidend is verder dat er wordt ingegaan op de rol van de leerkracht voor alle domeinen van het vak rekenen-wiskunde. Deel I beschrijft de theorie die ten grondslag ligt aan de huidige rekendidactiek. Deel II gaat over de rol van de leerkracht binnen de verschillende bouwen, waarbij de structuur van het basisonderwijs wordt gehanteerd: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In het afsluitende deel III wordt de didactiek toegepast in een project. Het boek biedt veel voorbeelden, opdrachten, tips en verwijzingen naar materialen en achtergrondliteratuur.

Rekenen-wiskunde en didactiek is bedoeld voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs. Samen met de uitgave Rekenen en wiskunde uitgelegd behandelt dit boek de gehele kennisbasis Rekenen en wiskunde.

Het docentenmateriaal bij Rekenen-wiskunde en didactiek bestaat uit aanbevelingen over hoe om te gaan met dit boek in de colleges en hoe eventueel de kennis van reken-wiskunde didactiek kan worden getoetst. De uitgangspunten van het boek worden besproken, de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn in dit boek worden toegelicht en er worden suggesties gegeven voor de lessen op de Pabo. Bij dit laatste deel wordt ingegaan op de mogelijkheden met verschillend opgebouwde curricula, suggesties voor een opbouw van een cyclus van 6 colleges en overige tips voor colleges. Daarnaast zijn er nog twee lessen voor studenten concreet uitgewerkt als voorbeeld. Tot slot is er ook nog aandacht voor toetsing van de rekenen-wiskunde didactiek, waarbij stil wordt gestaan bij de gewenste vorm van de leerstof die behandeld wordt in dit boek.

Docentenmateriaal aanvragen

Peter Ale was lerarenopleider rekenen-wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en de Universitaire Pabo van Amsterdam. Martine van Schaik is verbonden aan de Marnix Academie als lerarenopleider rekenen-wiskunde en onderwijsadviseur rekenen-wiskunde.

‘Het boek heeft een logische indeling, eerst aandacht voor de algemene theorie en dan specifieke rekendidactiek per bouw in het basisonderwijs. De schrijfstijl is helder. Het is voor VO rekendocenten van belang kennis te hebben van de rekendidactiek in het basisonderwijs. Dit boek biedt daartoe een bruikbaar overzicht. Fijn dat vanuit diverse benaderingen de strategieën worden toegelicht.’ – Karen Heinsman, Hogeschool Utrecht, juli 2017

'Een helder verhaal. Mooi dat er ook actuele literatuur wordt gebruikt en dat de recent opgedane inzichten ten aanzien van de didactiek zijn geïntegreerd. Het mooie is dat in dit boek alles met elkaar verbonden is en dat de student met het bestuderen van dit boek zicht krijgt op zowel de vakinhoud als de vakdidactiek voor de hele basisschool.' - docente Katholieke Pabo Zwolle, 11 juli 2017

'De tekst is goed afgestemd op de doelgroep en bevat samenvattingen, tips en opdrachten, waarvan de antwoorden in een online omgeving terug te vinden zijn. Teksten worden veelvuldig ondersteund met kleurrijke foto's, illustraties en tabellen of schema's. Met het boek Rekenen en wiskunde uitgelegd kan de (toekomstig) leraar zich de rekenvaardigheid eigen maken. Samen met dit boek vormen ze de volledige kennisbasis rekenen-wiskunde. Deze uitgave is zeer praktisch en bruikbaar en zou op geen enkele pabo mogen ontbreken.' - NBD Biblion, 23 augustus 2017

‘Mooie uitgave met een breed perspectief. We gaan 'm inzetten in het cursusjaar 2018-2019 ter voorbereiding op de kennisbasis. We denken dat het een goede uitgave is om studenten voor te bereiden op hun werk in het basisonderwijs.’ – H. Verhoef, pabodocente CHE, augustus 2017

‘Dit boek dekt een deel van zowel eerste- als tweedejaarsmodulen. Omdat het gestructureerd is volgens de leerlagen is het heel praktisch. Voorbeelden en opdrachten samen met de online ondersteuning maakt het ook een aantrekkelijk boek. In ons curriculum bieden we modules per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) en dit boek maakt het overzichtelijk met goede voorbeelden van opgaven die haalbaar zijn qua studiebelasting.’ – Martin Godoy, Instituto Pedagogico Arubano, augustus 2017

 ‘Leerdoelen er goed in verwerkt. Indeling en vorm prima. Schrijfstijl heel begrijpelijk en duidelijk. Omdat het een goede ondersteuning biedt om studenten didactisch op te leiden. Als docent vind ik het ook een plezierig en zeer bruikbaar boek ter ondersteuning van mijn eigen colleges.’ – docente Stenden Hogeschool, 21 september 2017

 ‘Een mooi boek waarin je een duidelijke weergave ziet van de link tussen het meso en macroniveau op een school.’ - docente Fontys Hogeschool, 5 februari 2018