Speeksel en gebitselementen

1e druk | 1999 | Prof.dr. A. van Nieuw Amerongen
Speeksel en gebitselementen
Het belang van speeksel voor de mondgezondheid wordt het best zichtbaar wanneer er een tekort aan is. Als de speekselafgifte verlaagd of in het geheel afwezig is, bestaat een verhoogd risico op orale aandoeningen aan de slijmvliezen, orale epitheelweefsels en de gebitselementen. Onder normale omstandigheden bevat speeksel een scala aan componenten die de orale weefsels beschermen tegen bacteriële infectie. Voor de mondgezondheid vormt speeksel dus een onmisbare factor. Hoewel dit algemeen erkend wordt, is dit vanuit de praktijk in Nederland nog nauwelijks beschreven. In dit boek wordt het belang van speeksel voor de gebitselementen helder toegelicht aan de hand van vele patiëntvoorbeelden. De gegevens hiervoor zijn verkregen door het patiëntenonderzoek op het speekselspreekuur van ACTA, de faculteit tandheelkunde in Amsterdam. Er wordt vooral aandacht besteed aan de rol van speeksel bij het voorkomen van tandweefselverlies ten gevolge van tanderosie, tandattritie, tandabrasie en tandcariës. Speeksel en gebitselementen is van belang voor alle zorgverleners die te maken hebben met patiënten met mondproblemen, zoals tandartsen en mondhygiënisten, maar ook huisartsen en specialisten. In het boek staan de gemeten speekselparameters zowel in tabellen als figuren weergegeven. Nieuw hierbij zijn de illustraties van de stromingseigenschappen van het speeksel en de relatie met mondproblemen.
Prof. dr. A. van Nieuw Amerongen is verbonden als hoogleraar aan de afdeling Orale Biologie, Sector Orale Biochemie, ACTA, de gezamenlijke faculteit der Tandheelkunde van de VU en de UvA.