Symposium Begeleid leren voor studenten met psychische problemen | Evenement

4 april 2023 van 09:00-16:30u

Symposium Begeleid leren voor studenten met psychische problemen | Evenement

Op dinsdag 4 april 2023 organiseert het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen het landelijk symposium 'Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen' ter gelegenheid van het recent bij Uitgeverij Coutinho verschenen boek Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Een praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals.
 
Het boek en het symposium komen tegemoet aan de broodnodige belangstelling die de laatste tijd bestaat voor de mentale gezondheid van studenten. In het hoger onderwijs, maar ook in het Mbo, het voorgezet onderwijs, bij de onderwijsinspectie, in de ggz en bij gemeenten, is het een veelbesproken thema. 

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft de laatste 20 jaar, samen met partners uit zowel het onderwijs als de ggz, kennis en interventies ontwikkeld voor zowel studenten/cliënten als professionals die met diverse problematiek te maken hebben. Deze kennis en interventies zijn gebundeld in het boek Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen.

Op het symposium (te Utrecht) worden in de ochtend inleidende plenaire lezingen gehouden door studenten, prof. dr. Pim Cuijpers, Judith Jansen, MA, en de auteurs van het boek dr. Jacomijn Hofstra en dr. Lies Korevaar. In de middag zijn er workshops over onder andere: invloed van psychische problemen op het studeren, kiezen en verkrijgen van een geschikte stageplek, voorkomen en omgaan met stress, studenten met cognitieve problemen en eenzaamheid onder studenten. Zie het tabblab beschrijving onderaan deze pagina voor een uitgebreide beschrijving.

De inschrijving en betaling lopen via het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Ga hiervoor naar het tabblad beschrijving, onderaan de pagina vind je een link naar het inschrijfformulier.

De kosten zijn inclusief boek, consumpties en lunch 275,-. Voor studenten/cliënten bedraagt het tarief € 40,-. 

€ 275,00

Op dinsdag 4 april 2023 organiseert het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in Utrecht het landelijk symposium 'Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen' ter gelegenheid van het recent bij Uitgeverij Coutinho verschenen boek Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Een praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals.
 
BESCHRIJVING SYMPOSIUM
Het boek en het symposium komen tegemoet aan de broodnodige belangstelling die de laatste tijd gelukkig bestaat voor de mentale gezondheid van studenten. In het hoger onderwijs, maar ook in het Mbo, het voorgezet onderwijs, bij de onderwijsinspectie, in de ggz en bij gemeenten, is het een veelbesproken thema. Het gaat dan over studenten met onder andere depressieve klachten, burn-out, angst, stress, verslavingsproblemen, ADHD, autisme en psychosen, die vanwege deze problemen worden belemmerd bij het volgen van een opleiding.


Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft de laatste 20 jaar, samen met partners uit zowel het onderwijs als de ggz, kennis en interventies ontwikkeld voor zowel studenten/cliënten als professionals die met deze problematiek te maken hebben. Deze kennis en interventies zijn gebundeld in het boek Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen.

Op het symposium worden in de ochtend inleidende plenaire lezingen gehouden door studenten, prof. dr. Pim Cuijpers, Judith Jansen, MA, en de auteurs van het boek dr. Jacomijn Hofstra en dr. Lies Korevaar. In de middag zijn er workshops over onder andere: invloed van psychische problemen op het studeren, kiezen en verkrijgen van een geschikte stageplek, voorkomen en omgaan met stress, studenten met cognitieve problemen en eenzaamheid onder studenten.

PROGRAMMA
09.00 – 09.30u Ontvangst 
09.30 – 09.40u Opening door dagvoorzitter Jeroen Pronk, directeur Centre of Expertise Healthy Ageing, Hanzehogeschool Groningen
09.40 – 10.00u Student Angela 
10.00 – 10.30u Hoe staat het met de mentale gezondheid van studenten: The WHO World Mental Health International College Student Initiative door Pim Cuijpers, hoogleraar Klinische psychologie en directeur van ‘the WHO Collaborating Centre for Research and Dissemination of Psychological Interventions’, Vrije Universiteit Amsterdam. 
10.30 – 11.00u Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met psychische problemen. Hoe maken we er werk van? door Judith Jansen, programmadirecteur ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs 
11.00 – 11.30u Pauze 
11.30 – 12.00u Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen door Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen 
12.00 –12.30u Projecten en producten Innovatiewerkplaats Begeleid Leren door Jacomijn Hofstra, senior onderzoeker en coördinator IWP Begeleid Leren, Hanzehogeschool Groningen 
12.30 – 13.30u Lunch 
13.30 – 14.45u Ronde 1 workshops 
14.45 – 15.15u Pauze
15.15 – 16.30u Ronde 2 workshops
16.30u Informele afsluiting met een hapje en een drankje

 

WORKSHOPS
De workshops worden in beide rondes aangeboden, je kunt je voorkeur aangeven bij aanmelding voor het symposium. 

1. Psychopathologie en studeren
Tom van Wel, gz-psycholoog, medisch socioloog, en docent in psychopathologie, herstel en IRB.
Kennis van psychische ziektes lijkt onmisbaar bij Begeleid Leren: pas als je de diagnose van de student weet, is duidelijk waar hij bij gebaat is. Maar is dat wel zo? Deze workshop gaat in op wat een psychische ziekte eigenlijk is, en hoe het denken erover aan het veranderen is. De belangrijkste misvattingen komen aan bod, alsook wat dit betekent voor het begeleiden van studenten in de dagelijkse praktijk. 

2. Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Openheid geven over je psychische problemen op school of stage
Jacomijn Hofstra, senior onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen en Imke Herms, voormalig student Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen.
Veel jongeren met psychische problemen in het Mbo, Hbo of Wo worstelen met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen op school of stage. Dit levert de student vaak veel stress op, wat weer invloed kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden. Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen een openheid-instrument, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ ontwikkeld. Tijdens de workshop hoort u meer over het openheid-instrument, wordt er een oefening mee gedaan en vertelt een student over haar ervaring met de ondersteuning aan de hand van dit instrument. 

3. Individuele begeleiding bij het volhouden van de opleiding
Dorien Fink & Ans Horneman, docenten Social Work, Hanzehogeschool Groningen & Petra Havinga, docent Social Work, onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen.
Veel studenten met psychische problemen ervaren belemmeringen bij het volgen en afronden van hun opleiding. Met behulp van het zogenaamde ‘5-stappen methode’ worden samen met de student de knelpunten op een rij gezet en de vaardigheden en hulpbronnen in kaart gebracht waarmee de knelpunten opgelost kunnen worden. Tijdens de workshop krijgt u informatie over de ’5-stappen en oefent u met het toepassen van een of meerdere stappen naar aanleiding van een voorbeeld uit uw eigen praktijk. Ook hoort u meer over de ervaringen van studenten die deze vorm van begeleiding hebben ontvangen in het kader van het Compare project (evaluatieonderzoek 5-stappen methode). 

4. Kiezen en verkrijgen van een geschikte stageplek
Henriëtte Klunder, docent Social Work & Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn en Emily van der Maesen, student, Hanzehogeschool Groningen.
Studenten met psychische problemen vinden het soms lastig een keuze te maken voor een stageplaats en ervaren hierin belemmeringen. Hoe kies je uit het ruime aanbod van stageplaatsen? En hoe krijg je de stageplaats, die het best bij jou past? Na een korte introductie van het kiezen-en-verkrijgen-traject van de student, oefent u in deze workshop met de fase kiezen en/of verkrijgen, passend bij situaties uit uw eigen praktijk. 

5. Hulpbronnen, ondersteuning en voorzieningen
Franca Hiddink, medewerker Lectoraat Rehabilitatie en Begeleid Leren-expert.
Iedere student maakt bij het volgen van een opleiding gebruik van hulpbronnen, denk aan een medestudent waar je met je vragen terecht kan, de mediatheek om rustig te studeren en extra financiële ondersteuning als je studeert als alleenstaande ouder. Voor studenten met psychische problemen is het zoeken en gebruiken van passende hulpbronnen een lastige klus. In deze workshop wordt ingegaan op de praktische handvatten die een begeleider kan gebruiken om studenten bij deze klus te ondersteunen. In feite gaat het dus over een hulpbron die u kunt gebruiken om samen met de student hulpbronnen te achterhalen en in te zetten! 

6. Interdisciplinaire samenwerking onderwijs-ggz
Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen.
De psychische problemen, wensen en behoeften van studenten, hun privésituatie en de onderwijsomgeving zijn in samenhang vaak zo complex dat onderwijsprofessionals of GGzprofessionals afzonderlijk niet alle expertise in huis hebben om adequaat op deze situaties in te spelen. De situaties waarin deze studenten verkeren vragen om interdisciplinaire samenwerking tussen de betrokken professionals, vormgegeven in de T-shaped professional. De workshop start met een korte introductie op de T-shaped professional. Vervolgens wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan één of meer elementen van de interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijsprofessionals, GGz-professionals, de student/cliënt en zijn/haar sociaal netwerk. 

7. Bondgenotengroep: met onderlinge steun studeren
Hanny van Asdonck, oud-docent en begeleider Bondgenotengroep en Laura van Meijeren, oud-student en begeleider Bondgenotengroep, Hanzehogeschool Groningen.
Onderling contact tussen studenten die te maken hebben met psychische problemen, is voor velen een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie. Daarbij zorgt een groep van dergelijke bondgenoten voor een plek waar begrip en steun voor elkaar een krachtige hulpbron is. Door ervaringen te delen en elkaar te adviseren en te ondersteunen met betrekking tot het studeren (het is geen groepstherapie) helpen deze studenten zichzelf en anderen om sterker en weerbaarder te zijn in de toekomst. Centraal in deze workshop staat de wijze waarop een bondgenotengroep wordt opgezet en begeleid. Ook worden met de deelnemers een paar oefeningen uit de bondgenotengroep gedaan. Om van elkaar te leren, worden in de workshop ook eigen ervaringen met een bondgenotengroep gedeeld. 

8. Voorkomen van en omgaan met stress. Het maken van een persoonlijk actieplan voor studenten met psychische problemen
Lenny Kruit, docent aan de opleidingen Social Work en Ervaringsdeskundige in Zorg & Welzijn van de Hanzehogeschool Groningen.
De studietijd is voor de meeste mensen een prachtige tijd, maar het is ook een tijd met veel druk en stress. Het is goed te beseffen dat te veel stress iedere student belemmert om effectief te studeren. Voor studenten met psychische problemen kan te veel stress echter betekenen dat psychische problemen terugkeren of worden versterkt. Om te veel stress te voorkomen, om adequaat te reageren op eerste waarschuwingen van te veel stress en hoe je kunt omgaan met een periode van crisis (een periode waarin alles je te veel wordt), is een Persoonlijk Actieplan ontwikkeld. In deze workshop wordt het Persoonlijk Actieplan uitgelegd en gaan we gezamenlijk actief aan de slag met een paar onderdelen uit het plan. 

9. Move aHead: training voor studenten met cognitieve problemen
Jorien van der Velde, docent-onderzoeker, opleiding Toegepaste Psychologie en Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen.
Veel studenten ervaren cognitieve problemen, zoals problemen met plannen, organiseren en concentreren. In het Move aHead-project (een Comenius Leadership Fellows-project) is een cognitieve remediatie training ontwikkeld waarmee studenten met cognitieve problemen 'op maat' worden ondersteund. In de Move aHead training leren studenten strategieën om de cognitieve functies waar zij moeite mee hebben te verbeteren. In de workshop wordt ingegaan op de achtergrond, opzet en opbrengsten van de training. We vertellen iets over welke problemen studenten ervaren en hoe de Move aHead training is opgebouwd. Tevens wordt er een aantal oefeningen uit de training met de deelnemers gedaan. 

10. EAST: EenzaamheidsAanpak STudenten
Willem Vos, docent-onderzoeker, opleiding Social Work & student.
De studententijd geldt als een van de mooiste periodes van het leven, maar desondanks ervaren veel studenten in meer of mindere mate eenzaamheid. Zeker wanneer eenzaamheid chronisch wordt, ontstaan extra risico’s voor de gezondheid en de studievoortgang. Het is dan ook erg belangrijk om iets voor eenzame studenten te betekenen en daarom is een EenzaamheidsAanpakSTudenten (EAST) ontwikkeld. Hoe ga je in gesprek met een student die eenzaamheid ervaart en wat is in dergelijke gesprekken van belang? In de workshop gaan we op een interactieve wijze op deze thema’s en vragen in. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: dinsdag 4 april 2023, van 09.00 tot 16.30 uur
Locatie: het cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. 
Routebeschrijving: Een routebeschrijving kun je hier vinden.
Kosten: € 275,- (inclusief boek, consumpties en lunch). Voor studenten/cliënten bedraagt het tarief € 40,-. Het boek wordt aan het eind van het symposium uitgereikt.

AANMELDEN EN BETALEN
Let op! Het symposium wordt georganiseerd door Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie. De aanmelding, betaling en eventuele vragen lopen via hen en niet via Uitgeverij Coutinho.

Je kunt je aanmelden via deze link. Hier kun je ook aangeven welke workshops je wilt volgen. De workshopindeling wordt bij binnenkomst bekend gemaakt. Je inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met:
Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie
Karola Nap
Telefoon: 050-595 33 77
E-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl