Taaltalent deel 3

Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

2e druk | 2014 | Katja Verbruggen, Henny Taks, Eefke Jacobs
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

In juli 2022 verschijnt de nieuwe herziene druk van Taaltalent deel 3.

Veel anderstaligen willen in Nederland een opleiding volgen, een baan vinden of zo goed ingeburgerd raken dat ze het Staatsexamen NT2, Programma I kunnen halen. Hiervoor hebben ze minimaal niveau B1 van het ERK nodig. Met Taaltalent kunnen ze hun taalvaardigheid op dat niveau brengen.


Met Taaltalent 1, 2 en 3 leert de cursist het Nederlands op een communicatieve en interactieve manier van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer gericht zijn op het talig kunnen functioneren in een opleiding of een baan. Daarnaast biedt Taaltalent opdrachten aan die de cursist voorbereiden op het inburgeringsexamen en op het Staatsexamen, Programma l.

Taaltalent 3 brengt de cursist in twaalf hoofdstukken van niveau A2 naar niveau B1. In Taaltalent 3 wordt een deel van de grammatica uit deel 1 en 2 herhaald en uitgebreid met nieuwe grammatica. Daarnaast bevat Taaltalent 3 opdrachten die vergelijkbaar zijn met de opdrachten in het Staatsexamen, Programma I. In dit deel is er extra aandacht voor de beroepssectoren op mbo-niveau. Aan de hand daarvan is er ook aandacht voor praktische zaken, zoals het begrijpen van een informatieve tekst over een opleiding en het opstellen van een cv.

Bij Taaltalent 1, 2 en 3 is een uitgebreide website met docentenmateriaal, digitale oefeningen, geluidsmateriaal, toetsen, woordenlijsten en een sleutel bij de oefeningen uit het boek.

De boeken zijn geschikt voor anderstalige cursisten die in binnen- of buitenland op een gestructureerde manier aan hun Nederlands willen werken. De cds bevatten alle audio-materiaal van de website.

Bij deze uitgave zijn ook los twee docenten dvd's te bestellen. Deze dvd's bevatten de audiofragmenten die ook op de bijbehorende website staan. Voor docenten die tijdens de les geen toegang tot het internet hebben is het ook mogelijk om gratis het audiomateriaal in 1 keer down te loaden. Let op: het audiomateriaal bevat dus geen extra materiaal.

Docenten die Taaltalent – deel 3 verplicht voorschrijven aan hun cursisten, kunnen extra materiaal aanvragen. Dit materiaal bestaat uit:

  • een docentenhandleiding;
  • vier toetsen met sleutels (bij hoofdstuk 1-3, bij hoofdstuk 4-6, bij hoofdstuk 7-9 en bij hoofdstuk 10-12);
  • de transcripten van de luisterteksten;
  • de transcripten van de luisterteksten bij de Staatsexamentraining NT2-I;
  • de vragen bij de luisteroefeningen van de Staatsexamentraining NT2-I;
  • een overzicht 'Werkvormen en variaties voor het talenonderwijs'.
Docentenmateriaal aanvragen
Katja Verbruggen en Henny Taks zijn als NT2-docenten verbonden aan het Talencentrum van de Universiteit Maastricht. Zij zijn tevens de auteurs van Op naar de eindstreep, een NT2-leergang voor Duitstaligen. Eefke Jacobs is werkzaam als zelfstandig NT2-docent.