Techniek in de basisvorming

Didactische handreiking voor een nieuw vak

1e druk | 1994 | Bets Ploegmakers, Arien Bekker-Holtland, Jos Smits (red.)
Techniek in de basisvorming
Techniek in de basisvorming is het eerste didactiekboek voor docenten Techniek. Zij vinden hierin antwoorden op vragen als: wat is de leerstof, wat is de leerinhoud van het curriculum, hoe leren leerlingen dit het beste, en hoe kunnen docenten het leerproces het beste begeleiden? Ook komen heel praktische vragen aan de orde, zoals: hoe gebruik je de computer, hoe zorg je voor veiligheid in de klas en welke spullen heb je nodig? Zoals elk goed didactiekboek biedt dit rijk geïllustreerde boek een afgewogen combinatie van achtergronden en praktische aanwijzingen die de docent direct kan toepassen.
Bets Ploegmakers is verbonden aan het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede.