Theorie en toepassingen van de economische politiek

1e druk | 2001 | D.J. Wolfson
Theorie en toepassingen van de economische politiek

Welke inbreng kan de economische manier van denken hebben in de politieke discussie over de vraag waar de samenleving heen wil? Deze vraag staat centraal in Theorie en toepassingen van de economische politiek.

Met de komst van de Europese Unie is het gezicht van de economische politiek veranderd. Steeds meer bevoegdheden gaan over naar Europa. Nationaal vraagt de voortgaande integratie om voortdurende aanpassing en herbezinning op doelstellingen. Zo is in de Nederlandse economische politiek geen plaats meer voor een autonoom macro-economisch bestedingsbeleid.

In dit boek beschrijft de auteur hoe de resterende nationale vrijheidsgrenzen kunnen worden benut, en op wat voor manier democratische oplossingen een rol kunnen spelen bij noodzakelijke institutionele vernieuwingen.

De theoretische grondslagen van de economische politiek komen in het eerste deel van het boek aan de orde. Deel 2 van het boek past de theorie uit deel 1 toe op een drietal belangrijke en spraakmakende beleidsterreinen: de grote projecten in de infrastructuur, de problematiek van wonen, mobiliteit en ruimte, en de samenhang tussen arbeid, onderwijs en sociale zekerheid.

De materie is voor niet-economen met een academisch denkniveau toegankelijk gemaakt.

Prof. dr. D.J. Wolfson is emeritus-hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was voorheen rector van het Institute of Social Studies in Den Haag. Hij is thans onder meer lid van de Eerste Kamer.