Vertaalwetenschap

Ontwikkelingen en perspectief

1e druk | 1992 | Kitty M. van Leuven-Zwart
Vertaalwetenschap
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.
Over vertalen bestaan bij degenen die deze kunst en kunde niet beheersen maar al te vaak merkwaardige opvattingen. Zo zou de computer een menselijke vertaler probleemloos kunnen vervangen of zou een vertaling altijd een kleurloos aftreksel van het origineel zijn. Maar wat is vertalen dan wel of wat zou het moeten zijn? Al sinds Cicero is er over deze nuttige en menselijke activiteit nagedacht en geschreven. In de vertaalwetenschap, een nog tamelijk jonge wetenschap, wordt dat op systematische wijze gedaan. In dit boek beschrijft de auteur op een overzichtelijke manier hoe al deze meningen zich tot elkaar verhouden. In het eerste deel gaat zij in op het verleden. Daar kwam het vaak neer op het uitvaardigen van normen voor de vertaalpraktijk. In de moderne wetenschap worden geen regels voorgeschreven; zij gaat vooral beschrijvend te werk. In het tweede deel biedt de auteur perspectieven voor de toekomst. Verscheidene theoretische benaderingen komen aan de orde, waaronder die van haarzelf. Ten slotte komt de link met de praktijk van het vertalen aan de orde: is vertalen te leren en zo ja hoe? Verder is er in dit deel aandacht voor de rol van de kritiek en de hulpmiddelen voor de vertaler.
Kitty van Leuven-Zwart is hoogleraar vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.