Vertalers als erflaters

Staalkaart van een eeuw vertalen

1e druk | 1996 | Ton Naaijkens (red.)
Vertalers als erflaters
Vertalers als erflaters biedt een staalkaart van het vertalen in het Nederlandse taalgebied in de twintigste eeuw. Niet alleen het literaire, maar ook het niet-literaire vertalen komt in deze bundel aan bod. Belangrijke vertalers zoals Dolf Verspoor, Ida Gerhardt en Charles Timmer zijn present in de vorm van een portret of een essay van hun hand. Een boek dat met zijn ruim twintig bijdragen recht doet aan de vele facetten van het voor een cultuur zo belangrijke beroep van vertaler.
Ton Naaijkens is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Dit product is helaas uitverkocht.