Verwante talen - vreemde vrienden

Leidraad voor het Nederlands-Duits vertalen

1e druk | 1992 | J. van Megen
Verwante talen - vreemde vrienden
Nederlands en Duits lijken sterk op elkaar en het is juist die verwantschap die maakt dat het vertalen van een Nederlandse tekst in het Duits veel moeilijker is dan vaak gedacht wordt. Want hoewel veel woorden wel op elkaar lijken, hebben ze vaak toch een geheel andere betekenis. Verwante talen – Vreemde vrienden hoort daarom thuis in de boekenkast van iedereen die Nederlands-Duits vertaalt. Het boek bevat teksten waarmee het vertalen kan worden geoefend. Bij deze teksten geeft de auteur een becommentarieerde modelvertaling met lexicale en grammaticale verwijzingen. Omdat nooit één vertaling de beste is, zijn ook varianten opgenomen. Het boek bevat tevens een register met de belangrijkste woorden, vaste verbindingen en grammaticale begrippen. Steeds terugkerende vertaalmoeilijkheden kunnen zo snel worden opgelost.
Dr. J. van Megen is verbonden aan de opleiding Duitse Taal en Cultuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen.