Voor de klas

Voorbereidingen op de praktijk

1e druk | 2002 | Niels Brouwer e.a.
Voor de klas

Een aankomend leraar moet zich voorbereiden op het lesgeven. Dit lukt het best in samenwerking met andere leraren-in-opleiding, en begeleiders in de stageschool, op de werkplek en in de lerarenopleiding. Voor de klas – Voorbereidingen op de praktijk bevat een stapsgewijs geordende verzameling werkwijzen en hulpmiddelen om je onderwijsbekwaamheid te ontwikkelen.


In dit boek komen beproefde werkwijzen als directe begeleiding en 'begeleiding op afstand' aan de orde, maar ook nieuwe vormen zoals intervisie, het gebruik van videofragmenten en het werken in elektronische leeromgevingen. Verder zijn formulieren opgenomen die klaar zijn voor gebruik, zoals een lesvoorbereidingsformulier, een lesprotocol, een observatiekaart en een feedbackformulier.

Voor de klas is bruikbaar voor alle aankomende leraren, zowel voor studenten van de reguliere lerarenopleidingen als zij-instromers die direct voor de klas staan.

De auteurs zijn medewerkers van het Instituut voor Leraar en School (ILS) te Nijmegen.