Wat woorden doen

Cursusboek genderlinguïstiek

1e druk | 2000 | A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest
Wat woorden doen
De aandacht voor genderaspecten van taal en tekst is de laatste jaren sterk toegenomen. Vanuit verschillende disciplines worden tegenwoordig vragen gesteld naar de – vaak verborgen en onbewuste – rol die taal speelt bij het doorgeven of oproepen van cultureel bepaalde ideeën over vrouwen en mannen. Het blijkt dat daarbij allerlei gedachten en verwachtingspatronen ten aanzien van vrouwelijkheid en mannelijkheid een rol spelen, evenals de daarmee verbonden maatschappelijke machtsongelijkheid. In dit boek worden de veelsoortige onderzoeksactiviteiten binnen één kader gepresenteerd onder de naam genderlinguïstiek. Taal wordt in dit boek benaderd als systeem, als proces en als product. De verschillende studies die hier bijeengebracht zijn, stellen steeds vanuit een andere discipline een van deze drie aspecten van de macht van taal in genderperspectief ter discussie. Door middel van de inleidingen bij de bijdragen en de afsluitende opdrachten brengen de auteurs van Wat woorden doen deze grote verscheidenheid aan benaderingen onder de aandacht, terwijl ze tevens de eenheid van het vak genderlinguïstiek vanuit een kritische taalbeschouwing duidelijk weten te maken.
Dr. A.A. Sneller is hoogleraar Neerlandistiek aan de Károli Universiteit in Budapest; dr. A.E.M. Verbiest was jarenlang verbonden aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden en heeft op het terrein van de genderlinguïstiek vele publicaties op haar naam staan.