19 april Webinar Ontwerpen voor zorg en welzijn | Evenement

19 april 2023 van 16:00-17:15u

online - door Job van 't Veer en Monica Veeger
19 april Webinar Ontwerpen voor zorg en welzijn | Evenement

LET OP! Het Webinar op woensdag 19 april aanstaande is wegens grote belangstelling al vol. Gelet op het interactieve karakter is het aantal plaatsen beperkt. Wil je toch graag het Webinar volgen, ga dan naar

DE BEGELEIDING EN BEOORDELING VAN ONTWERPGERICHTE (AFSTUDEER)OPDRACHTEN VOOR ZORG EN WELZIJN

Het boek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn ondersteunt bij meer dan 40 opleidingen studenten om op een meer creatieve, participatieve wijze te werken aan hun projecten in de praktijk. In alle leerjaren van het curriculum, en vaak ook bij het afstuderen speelt ontwerpgericht werken en onderzoek duidelijk een rol. Veel opleidingen hebben recentelijk hun minor en/of de afstudeerfase hierop aangepast of zijn voornemens dit te doen.

Maar waar moet je op letten als je met een ontwerpgerichte manier van werken de begeleiding en beoordeling van studieonderdelen als een minor, afstudeeropdracht of module wilt vormgeven?

In dit webinar gaan Job van ’t Veer en Monica Veeger, auteurs van het boek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn, in gesprek met docenten die voor deze vragen staan. Lees meer over de inhoud van dit webinar hieronder bij Beschrijving.

Schrijf je in via onderstaande knop of het inschrijfformulier!
Schrijf je in en maak vervolgens je inschrijving definitief door te klikken op het winkelmandje en het betaalproces te volgen (je betaalt 0 euro). Lees onder het tabblad 'Beschrijving' de precieze stappen. Na je reservering ontvang je een bevestiging per mail. Voorafgaand aan de online bijeenkomst ontvang je een mail met daarin de link om deel te nemen.

> woensdag 19 april 2023
> van 16.00 - 17.15 uur
> online
> geen deelnamekosten

 

€ 0,00

Het boek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn ondersteunt bij meer dan 40 opleidingen studenten om op een meer creatieve, participatieve wijze te werken aan hun projecten in de praktijk. In alle leerjaren van het curriculum, en vaak ook bij het afstuderen speelt het ontwerpgericht werken en onderzoek duidelijk een rol. Veel opleidingen hebben recentelijk hun minor en/of de afstudeerfase hierop aangepast of zijn voornemens dit te doen.

 

Maar waar moet je op letten als je met een ontwerpgerichte manier van werken de begeleiding en beoordeling van de studieonderdelen (minor, afstudeertraject, module) wilt vormgeven?

BESCHRIJVING
Vanuit meerdere zorg- en welzijnsopleidingen in het land krijgen we het signaal dat docenten graag kennis en ervaringen uitwisselen over de onderwijskundige vragen die hierbij spelen:

  • Welke ontwerp(onderzoeks)activiteiten moeten studenten minimaal uitvoeren?
  • Hoe moeten ze daar inhoudelijk verslag van doen? 
  • Hoe beoordeel je vervolgens een ontwerpgericht eindwerk? Aan welke eindkwalificaties verbind je dat dan?

In dit webinar gaan twee auteurs van Ontwerpen voor Zorg en Welzijn hierop in. Ook hebben zij enkele docenten van verschillende opleidingen bereid gevonden om kort toe te lichten hoe zij de begeleiding en beoordeling van een ontwerpgericht eindwerk hebben vormgegeven. Daarna is er vooral ruimte voor vragen en discussie.

DOOR WIE?
Job van 't Veer lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. 
Monica Veeger is docent bij Fontys academy for creative economy
Docenten van diverse opleidingen die de methode Ontwerpen voor zorg en welzijn gebruiken en vertellen over hun ervaring als het gaat om de begeleiding en beoordeling van een ontwerpgericht eindwerk.

VOOR WIE
Het webinar is voor docenten en onderwijsontwikkelaars van HBO-opleidingen zorg en welzijn betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van ontwerpgericht onderzoek in het afstuderen.

Het webinar is niet alleen voor docenten in het hoger onderwijs die de methode Ontwerpen voor zorg en welzijn gebruiken, maar ook voor docenten die de mehode (nog) niet gebruiken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: 19 april 2023
Tijdstip: 16.00-17.15u
Plaats: online
Kosten: gratis

AANMELDEN
LET OP! Het webinar op woensdag 19 april aanstaande is wegens grote belangstelling al vol. Gelet op het interactieve karakter is het aantal plaatsen beperkt. Wil je toch graag het webinar volgen, stuur dan een mail aan munck@coutinho.nl  Bij voldoende belangstelling organiseren we een tweede webinar.  

DE METHODE ONTWERPEN VOOR ZORG EN WELZIJN
Ontwerpen voor zorg en welzijn reikt in drie delen methoden en tools aan om op een andere manier naar het dagelijkse werk te kijken, praktische problemen op te lossen en vernieuwingen te realiseren. Immers, willen we in de nabije toekomst nog goede zorg en ondersteuning bieden, dan zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op de creatieve houding en het ‘out-of-the-box’ denken van (toekomstige) professionals. Meer informatie over de methode >