Welgespeld

Werkwoordspelling voor hoger onderwijs

1e druk | 2006 | Wilma van der Westen
Welgespeld
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Foutloos spellen blijkt voor veel studenten in het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend. Ook menig afgestudeerde worstelt hier nog mee. Voor de meeste van hen vormt werkwoordspelling het grootste struikelblok. Psycholinguïstisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet komt door een gebrek aan kennis van de regels en het toepassen ervan, maar ook door de werking van het woordgeheugen. Dit vraagt om een andere aanpak van het aanleren van werkwoordspelling.


In Welgespeld worden de regels uiteengezet voor diegenen die ze nog niet beheersen. Daarnaast worden de hardnekkige fouten van gevorderde spellers aangepakt met behulp van de nieuwe didactische inzichten.

Welgespeld gaat uit van het zelflerend vermogen van de student. Aan de hand van een begintest bepaalt deze zelf welke delen van de methode voor hem relevant zijn. Met behulp van voorbeeldzinnen en oefeningen maakt hij zich vervolgens de geselecteerde stof eigen. De oefenzinnen worden in snel tempo langer en gecompliceerder om uiteindelijk het vereiste hbo- en wo-taalniveau te bereiken.

Door de persoonlijke keuze uit de leerstof en door de toegankelijke uitleg zonder taalkundig jargon, is dit boek niet alleen bruikbaar in de les, maar ook uitstekend geschikt voor zelfstudie. Maar bovenal is Welgespeld ontwikkeld als naslagwerk tijdens of na het schrijven.

Wilma van der Westen is beleidsmedewerker en adviseur taalbeleid aan de Haagse Hogeschool en de Technische Hogeschool Rijswijk. Eerder schreef zij Goed geschreven.