Wetenschap of willekeur

Wat is wetenschap?

3e druk | 1996 | A.A. Derksen
Wetenschap of willekeur
De wetenschap speelt een dominante rol in onze samenleving en op gezag van de wetenschap nemen wij alles aan. Reden genoeg om stil te staan bij de vraag wat wetenschap is en hoe wetenschap van pseudowetenschap te onderscheiden is. De auteur zoekt vanuit verschillende invalshoeken antwoord op deze vragen en gebruikt daarbij allerlei concrete voorbeelden uit de meest uiteenlopende gebieden van (pseudo)wetenschap en hun geschiedenis. Daarbij worden ook de antwoorden betrokken die belangrijke wetenschapsfilosofen als Popper, Kuhn en Feyerabend hebben gegeven. Op een levendige manier maakt de auteur de fundamentele problemen van de wetenschapstheorie toegankelijk voor een breed publiek.
De auteur is hoogleraar Algemene Wetenschapsleer aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.