Wonderlicke avontuer van twee goelieven

2e druk | 1988 | E.K. Grootes (red.)
Wonderlicke avontuer van twee goelieven
In dit verhaal uit 1624 wordt op levendige wijze beschreven hoe een jong meisje in mannenkleren gehuld op zoek gaat naar haar geliefde die in het leger heeft dienstgenomen. Na vele omzwervingen temidden van de gevaren van de oorlog die op dat moment in de Duitse landen woedt, vallen zij elkaar tenslotte voorgoed in de armen. Na een reis naar het Aerts Paradijs West-Indië is de jonge man zelfs schatrijk geworden! Eind goed, al goed. Met deze uitgave is een tekst beschikbaar die een frisse uitzondering vormt op het traditionele aanbod van vaderlandse literatuur uit de zeventiende eeuw. In een uitgebreide inleiding wordt allereerst aandacht besteed aan de plaats van deze tekst in de literatuurgeschiedenis. De eigentijdse werkelijkheid, die in het verhaal zo'n grote rol speelt, wordt belicht: liefde en huwelijk in de zeventiende eeuw, de oorlogsvoering, en het beeld van West-Indië komen ter sprake. Het woord- en zakencommentaar dat achterin is opgenomen, zal ook de lezer die minder vertrouwd is met ouder Nederlands, in staat stellen deze niet heel moeilijke tekst met plezier te lezen.
E.K. Grootes is emeritus hoogleraar Nederlandse Historische Letterkunde.