Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho maakt zich sterk voor goed onderwijs. We geloven dat zorgvuldig uitgegeven en didactisch sterk onderwijsmateriaal daaraan bijdraagt. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven willen we docenten optimaal ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en toekomstige praktijk.

Uitgeverij Coutinho werd opgericht in 1976 en staat onder leiding van Nynke Coutinho. In ruim veertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aanbod aan leermiddelen voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Het uitgeven van dit onderwijsmateriaal kunnen we natuurlijk niet zonder auteurs. In samenwerking met hen ontwikkelen we materiaal dat nauw aansluit op de onderwijspraktijk. Vakkennis en leservaring van de auteurs vormen daarvoor de belangrijkste basis.