Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho en staat sinds enkele jaren onder leiding van Nynke Coutinho. In veertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aanbod aan leermiddelen voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Uitgeverij Coutinho maakt zich sterk voor goed onderwijs. We geloven dat zorgvuldig uitgegeven en didactisch sterk onderwijsmateriaal daaraan kan bijdragen. Dit betekent dat we docenten met onze uitgaven optimaal willen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen, waarbij we ruimte laten voor de eigen invulling van de lespraktijk. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens en onderzoek. We houden daarbij technologische, digitale en didactische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zodat docenten en studenten nu en in de toekomst altijd en overal aan de slag kunnen met ons lesmateriaal.

Het uitgeven van dit onderwijsmateriaal kunnen we natuurlijk niet zonder auteurs. In samenwerking met hen ontwikkelen we materiaal dat nauw aansluit op de onderwijspraktijk. Vakkennis en leservaring van de auteurs vormen daarvoor de belangrijkste basis.