Schrijven met effect

Extra oefeningen

In dit onderdeel vind je zeven teksten die een grondige opknapbeurt nodig hebben. Herschrijf de teksten zodat ze helder, bondig en prettig leesbaar worden. Pas daarbij toe wat je in de voorgaande hoofdstukken hebt geleerd.