Tijd voor ethiek

Handreikingen voor ethische vragen in de praktijk van maatschappelijk werkers

1e druk | 1998 | Silvia Timmer (red.)
Tijd voor ethiek

Tijd voor ethiek | Boek

9789062830947, 176 pagina's
€ 18,00
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
In hun dagelijkse praktijk worden maatschappelijk werkers geconfronteerd met concrete morele vraagstukken. Antwoorden zoeken en nadenken over morele vragen kost tijd. Tijd die werkers zich vaak niet kunnen gunnen. Daardoor worden morele dilemma's omzeild, impliciet gelaten of weggeredeneerd. Ethiek is in, maar de samenleving weet niet goed hoe daarmee om te gaan, laat staan de politiek. Dit appelleert aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkers om signalen te geven als politieke maatregelen die de samenleving treffen averechtse effecten hebben. Sociale uitsluiting, juridisering, onrechtvaardigheid; hoe wil de samenleving deze zaken aanpakken? Om professionals hierbij te steunen hebben theoretici en praktijkmensen theoretische benaderingen van het begrip 'ethiek' onderzocht op hun toepasbaarheid op de keuzes waar werkers dagelijks voor staan. Het blijkt dat ethische vraagstukken niet kunnen worden gereduceerd tot technische kwesties, noch tot rechtsvragen. Zij moeten onderwerp zijn van reflectie en debat. Intuïtie of ervaring maken daar weliswaar onderdeel van uit, maar mogen in de praktijk niet van doorslaggevende betekenis zijn. Elk hoofdstuk start met een korte beschrijving van de inhoud en sluit af met casuïstiek uit het maatschappelijk werk. Deze casuïstiek is illustratief voor de complexiteit waar maatschappelijk werkers zich voor geplaatst zien, en nodigt uit tot een gesprek, tot een analyse van het moreel leren. De theorie veronderstelt enige basiskennis van ethiek. Tijd voor ethiek is een bewerking van lezingen die zijn gehouden tijdens een tweedaags congres van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers in 1997. Door de casuïstiek die door werkers zelf is ingebracht en door de (studie)vragen, is het boek ook aantrekkelijk studiemateriaal.
Silvia Timmer is staffunctionaris van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in Utrecht.