UITLEG TOETS

U gaat een toets maken. Klik op Toets. Er zijn 15 vragen. Lees eerst de vraag. Klik dan op de knop naast het antwoord dat volgens u juist is. De computer kijkt het antwoord meteen na: u ziet of uw antwoord juist of onjuist is. Klik op de knop => om naar de volgende vraag te gaan. Als u alle vragen hebt beantwoord, ziet u de score op het scherm.Let op: door een wijziging in de vormgeving van de toets, klopt de beschrijving van de toets in het boek niet meer helemaal. Volg de aanwijzingen hierboven.