Van alles wat meenemen

Dit boek maakt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar opvoedingsstijlen toegankelijk voor (toekomstige) beroepskrachten in het pedagogisch vakgebied. Gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bínnen deze groepen.

Lijst met romans over diversiteit in Nederland

Lijst met adressen

Links
(datum van samenstelling: 5 oktober 2010) 

 • Voor ouders

  • www.ouders.nl 
   Ouders Online, uitgebreide site voor ouders; men kan zich abonneren op een wekelijks nieuwsoverzicht.
  • http://ouders.startpagina.nl 
   Startpagina met links naar informatie over ouders, opvoeden, etc.
  • www.opvoeding.be 
   Opvoedingsinformatie in gezins- en schoolcontext met een interactief e-magazine ‘Ontwikkeling & Begeleiding’.
  • www.zerotothree.org 
   Amerikaanse website van een non-profitorganisatie voor ouders en verzorgers van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.
  • www.1ouder.nl 
   Themapagina bij Ouders Online voor eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen.
  • www.tienermoeders.nl 
   Trefpunt voor tienermoeders.
  • www.huismannen.nl 
   Ontmoetingsplaats voor mannen die een groot deel van de zorgtaak in en om huis uitvoeren.
  • www.ikvader.nl 
   Website over vaderschap.
  • www.zappelin.nl/ouderinfo 
   Het kindernet van de publieke omroep heeft een oudersite met informatie en tips over het omgaan met opgroeiende kinderen en het gebruik van televisie, computer en internet.
  • www.endcorporalpunishment.org 
   Amerikaans initiatief: ‘Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children aims to speed the end of corporal punishment of children across the world.’

 • Onderwijs

 • Kinderopvang en VVE

  • www.kinderopvang.startkabel.nl 
   Links naar interessante websites, van actualiteiten tot HKZ-certificering en van internationale kinderopvangorganisaties tot pedagogische visies.
  • www.werkeninkinderopvang.nl 
   Nieuws voor en over opvang van kinderen.
  • www.vversterk.nl 
   Vversterk is een professionaliseringstraject voor betrokkenen bij VVE: leidsters, onderbouwleerkrachten, managers, beleidsmakers en opleiders.
  • www.focusvroegschool.nl 
   Deze website geeft informatie over het ondersteuningstraject ‘Focus op vroegschoolse educatie’.
  • www.kinderopvangtotaal.nl 
   Vakinformatie voor professionals in de kinderopvang.
  • www.kinderopvang.nl 
   De ‘Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang’ is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.
  • www.eco3.nl 
   Website van het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs, dat kennis over ontwikkeling, opvang en onderwijs in de leeftijd van 0-12 jaar bevordert, bundelt en verspreidt.
  • www.decet.org 
   Website van het Europese netwerk Decet (Diversity in Early Childhood Education and Training) over diversiteit en gelijke kansen in de kinderopvang. Met informatie over projecten en te downloaden publicaties en artikelen.
  • www.ontwikkelingsstimulering.nl 
   Voor- en vroegschoolse educatie in beleid en praktijk: programma’s en achtergronden(NIZW).
  • www.boink.info 
   Website van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • www.naeyc.org 
   Website van The National Association for the Education of Young Children (NAEYC) (VS).

 • Jeugdzorg

 • Algemeen

 • Diversiteit, intercultureel, anti-discriminatie

  • www.movisie.nl 
   Deze site biedt kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties.
  • www.verwey-jonker.nl 
   Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijke, landelijk werkende stichting te Utrecht voor onderzoek, advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein (o.a. jeugd, multiculturaliteit, participatie).
  • www.tijm.nl 
   Site over intercultureel onderwijs van LBR en KPC. De website wordt sinds november 2008 niet meer geüpdatet.
  • www.decet.org 
   Website van het Europese netwerk Decet (Diversity in Early Childhood Education and Training) met informatie over projecten en te downloaden publicaties en artikelen.
  • www.art1.nl 
   Website van de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van racisme met nieuws, publicaties, artikelen en bestelmogelijkheden.
  • www.vredeseducatie.nl 
   Site van de Stichting Vredeseducatie met onder andere informatie over producten en activiteiten en publicaties.
  • www.forum.nl 
   Website van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken.
  • www.ncbnet.nl 
   Website van het NCB, het Nederlands Centrum Buitenlanders.

Om dit materiaal te kunnen openen heb je de gratis Adobe Reader nodig, die je hier kunt downloaden.