Schrijven met effect

Hoofdstuk 2

In het eerste deel van dit hoofdstuk kom je meer te weten over het indelen van een tekst in goed opgebouwde alinea’s. In het tweede deel oefen je met het overzichtelijk weergeven van puntsgewijze opsommingen volgens de daarvoor geldende richtlijnen.