Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Meer over Uitgeverij Coutinho

Studiemateriaal

Nieuwe & herziene uitgaven
Nieuw
Handboek doeltaaldidactiek
Handboek doeltaaldidactiek
Taalverwerving en doeltaal-leertaal
Herzien
DANS!
DANS!
Praktisch handboek voor het basisonderwijs
Herzien
Dynamics in economic geography
Dynamics in economic geography
Understanding spatial socio-economic inequalities
Herzien
Geïntegreerd pedagogisch handelen
Geïntegreerd pedagogisch handelen
In voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
Herzien
             Kritisch denken en schrijven
Kritisch denken & schrijven
Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst
Nieuw
Impact vanuit veerkracht
Impact vanuit veerkracht
Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk
Nieuw
Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren
Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren
Een praktijkgericht boek voor jeugdprofessionals