Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Meer over Uitgeverij Coutinho

Studiemateriaal

Nieuwe & herziene uitgaven
Nieuw
Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding
Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding
Integraal perspectief op kind en jongere
Nieuw
Woorden in context - Thema's 1-6
Woorden in context - Thema's 1-6
Woordenschat opbouwen naar A2+
Nieuw
Seksueel gezond
Seksueel gezond
Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn
Herzien
Doelgericht onderwijs ontwerpen
Doelgericht onderwijs ontwerpen
In vijf stappen naar passende leeractiviteiten
Nieuw
Yalla Yalla! Schrijfschrift
Yalla Yalla! Schrijfschrift
Basiscursus Arabisch
Nieuw
Vaardig met vakinhoud
Vaardig met vakinhoud
Handboek vakdidactiek Nederlands
Herzien
De bestuurlijke kaart van de Europese Unie
De bestuurlijke kaart van de Europese Unie
Instellingen, besluitvorming en beleid
Nieuw
Vreemde talen in het basisonderwijs
Vreemde talen in het basisonderwijs
Een activerende didactiek voor Engels en MVT