Basisboek huiselijk geweld

Trainingsmogelijkheden

Sinds de invoering van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bij professionals veel behoefte aan bijscholing. Kijk hier voor scholingsaanbod.