Begeleiden van actief leren

Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking

2e druk | 2021 | Linda van den Bergh, Anje Ros
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Begeleiden van actief leren | Boek + website

9789046907719, 203 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 30,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Begeleiden van actief leren | Code voor website

9789046969977 Onbeperkt toegang tot website
€ 8,50
  • Direct toegang tot het online studiemateriaal

Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

Begeleiden van actief leren | E-book

9789046969731, 203 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 30,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Actief leren is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen werken hierbij tegelijk aan kennisdoelen en aan de voor hun toekomst zo belangrijke ‘21e-eeuwse vaardigheden’. Zelfsturing en samenwerking zijn daarbij essentieel. Het aanleren van deze vaardigheden vraagt een coachende, begeleidende rol van de leerkracht. Hierbij is het geven van doelgerichte feedback een krachtig instrument om prestaties te verbeteren.

 

Begeleiden van actief leren geeft (toekomstige) leerkrachten inzicht in de bedoelingen van actief leren en biedt handreikingen voor de organisatie van actief leren en de begeleiding van leerlingen hierbij. Er is speciale aandacht voor het geven van feedback, het stimuleren van zelfstandigheid, ofwel zelfsturing en het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen.

De helder opgebouwde uitgave omvat een goede theoretische onderbouwing, inzichten uit recent onderzoek en veel praktische voorbeelden en tips en is hierom eerder door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekroond als beste verbinding tussen theorie en praktijk. De website bevat uniek videomateriaal met voorbeelden van feedback, checklists, een bronnenlijst en docentenmateriaal.

Dit boek is bedoeld voor studenten van de pabo en voor leerkrachten in het basisonderwijs die willen leren hun leerlingen beter te begeleiden tijdens actief leren, waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van zelfsturing en samenwerking.

Sinds de eerste druk verscheen in 2015 is er veel gebeurd in het onderwijs. Passend onderwijs is geïmplementeerd, er is veel aandacht gekomen voor de rol van onderwijs in de kansenongelijkheid en er is een groeiend draagvlak voor inclusief onderwijs. Daarnaast zijn er nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen geformuleerd, er is veel aandacht voor professionele ruimte en zeggenschap van de leerkracht en er wordt gewerkt aan een nieuw landelijk curriculum.

In deze druk wordt aandacht besteed aan deze huidige ontwikkelingen en vraagstukken. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de pedagogische grondhouding die nodig is voor (actief) leren. De opvattingen die je hebt over onderwijs en de manier waarop je naar je leerlingen kijkt en de verwachtingen die je over hen vormt worden uitgebreid besproken. In hoofdstuk 3 is het thema differentiatie uitgebreider uitgewerkt, inclusief de dilemma’s de je hierin tegenkomt in het licht van kansenongelijkheid en inclusie. In hoofdstuk 7 zijn de nieuwe landelijke ontwikkelingen rondom de professionaliteit van de leraar verwerkt. Daarnaast zijn nieuwe inzichten uit onderzoek en de ontwikkelingen in het curriculum voor het basisonderwijs verwerkt in alle hoofdstukken.

Het docentenmateriaal van Begeleiden van actief leren bestaat uit powerpointpresentaties met extra filmpjes en een handreiking voor docenten.

Docentenmateriaal aanvragen

Linda van den Bergh is lector bij Fontys OSO. Zij is haar loopbaan gestart in het basisonderwijs als leerkracht en remedial teacher. Zij is gepromoveerd op het thema feedback tijdens actief leren. Anje Ros is lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Zij heeft onderwijskunde gestudeerd en is gepromoveerd op het thema samenwerkend leren.

'Uitgave over een actueel thema in het (basis)onderwijs: kinderen stimuleren om zelf eigenaar te worden van
hun leerproces. Dat gebeurt als de leerkracht beredeneerd en doelgericht inspeelt op actieve leervormen
voor kinderen - die actieve leervormen worden geschraagd door zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden
als samenwerking, communicatie, ICT-vaardigheden, kritisch denkvermogen en probleemoplossend
vermogen. Theorie en praktijk wisselen elkaar op een praktische manier af in deze heldere handreiking.
Checklists, tools en vlotte overzichten van de theorieën geven de student/leraar handvatten voor zelfstudie
en het bruikbaar inrichten van de eigen praktijk. Met leer- en reflectievragen, literatuurverwijzing, uitgebreid
register. Aan deze publicatie is een rijke website verbonden, waarop via een bijgevoegde code ingelogd kan
worden. Een voorbeeld van een combinatie van theorie en praktijk, van de hand van twee goed ingevoerde
onderwijsprofessionals, die er inhoudelijk werkelijk toe doet in hedendaags onderwijsland. In deze 2e,
herziene druk (2021) zijn nieuwe ontwikkelingen sinds 2015 meegenomen, zoals verdieping van de
pedagogische grondhouding en nadere uitwerking van de thema's differentiatie en professionaliteit.' - NBD Biblion, 16 juni 2021