De APA-richtlijnen

Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage

2e druk | 2020 | Petra Poelmans, Olav Severijnen
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

De APA-richtlijnen | Boek

9789046907283, 135 pagina's
€ 15,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

De APA-richtlijnen | E-book

9789046968932, 135 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 15,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Studenten zullen in hun studieloopbaan geregeld schriftelijk verslag moeten doen van kleine en grotere onderzoeken. Om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen manier verslag doet van zijn onderzoek, is het handig dat daar eenduidige regels voor zijn. Dit maakt niet alleen het schrijven, maar ook het lezen eenvoudiger. Voor de vormgeving en verslaglegging van onderzoeksverslagen gebruiken veel opleidingen in Nederland de richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association (de APA-richtlijnen).

 

In De APA-richtlijnen komen naast regels voor literatuurverwijzingen in de tekst en titelomschrijvingen in de literatuurlijst, ook de regels omtrent de structuur van een verslag en het gebruik van tabellen en grafieken aan de orde. Ook wordt ingegaan op het uitvoeren van goed onderzoek. Aan de hand van veel voorbeelden laten de auteurs zien hoe studenten de regels in de praktijk kunnen toepassen.

De APA-richtlijnen is een handzaam naslagwerk over ‘hoe het eigenlijk moet’ met de verslaglegging van onderzoek voor studenten in het hoger onderwijs. Het helpt hen om een helder en eenduidig onderzoeksrapport te schrijven. Studenten kunnen De APA-richtlijnen gebruiken vanaf het allereerste onderzoek in hun propedeuse en vanaf de eerste fase van het afstudeeronderzoek (de oriëntatie op het onderwerp). Voor professionals is het boek nuttig als naslagwerk.

De richtlijnen zijn geactualiseerd volgens de zevende editie van de APA manual. De voorbeelden zijn geactualiseerd en er zijn bronnen toegevoegd zoals Netflix, Podcasts, Facebook en Twitter. Ook is aangegeven hoe je naar juridische documenten en wetten  moet verwijzen.

Petra Poelmans is als lerarenopleider en projectleider verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Olav Severijnen was eveneens als lerarenopleider werkzaam bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.