De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud

1e druk | 2020 | Anouk Adang, Marian Blankman
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud | Boek + website

9789046907146, 203 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 35,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud | E-book + website

9789046969632, 203 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 35,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische wereldburgers. Een vak als aardrijkskunde kan daarbij ondersteuning bieden. Met behulp van de uitgave De wereld in met aardrijkskunde kunnen (toekomstige) leerkrachten hun leerlingen geografisch besef bijbrengen, waardoor zij de wereld om hen heen beter leren kennen.


Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en geven van goede en boeiende aardrijkskundelessen. De wereld in met aardrijkskunde bestaat uit twee delen, die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn. Dit deel richt zich op de inhoud van het vak aardrijkskunde. In vier blokken van drie hoofdstukken worden verschillende thema’s uitgewerkt uit de kennisbasis aardrijkskunde voor de pabo. Bovendien zijn er verdiepende vraagstukken en begrippenlijsten opgenomen. Dit deel is, behalve voor leerkrachten die aardrijkskundelessen geven, ook geschikt voor studenten die alle thema's en benodigde begrippen uit de kennisbasis willen beheersen.

In het andere deel staat de vakdidaktiek centraal. Met behulp van vaste bouwstenen leren studenten hoe zij aardrijkskundelessen kunnen vormgeven. Zo is er onder andere aandacht voor lesgeven in kaartvaardigheden, lesgeven in de schoolomgeving, onderzoekend leren en lesgeven over andere culturen. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal voorbeeldlessen.

Dit boek is geschreven voor studenten van de pabo en leerkrachten in het basisonderwijs.

Klik hier voor de boekpresentatie van de beide delen van De wereld in met aardrijkskunde.

 

Anouk Adang is Hogeschooldocent Aardrijkskunde op de pabo van Hogeschool Utrecht. Marian Blankman is Expertdocent Aardrijkskunde op de pabo van Hogeschool Inholland, Haarlem.

‘Ik wil graag grote complimenten geven voor inhoud en vorm van deze twee boeken. Vaak lopen tekstboeken voor de PABO achter bij ontwikkelingen in het academisch onderwijs en onderzoek en het kost vaak jaren of soms decennia voordat nieuwe ideeën doordringen van het academisch onderwijs naar basisonderwijs. Met deze twee boeken krijgen PABO docenten en hun leerlingen, de toekomstige basisschool leerlingen, ineens een up-to-date leerboek.
Ik denk dat de docenten bij de geografie afdelingen van Nederlandse en Vlaamse universiteiten veel kunnen hebben aan de manier waarop uitgelegd wordt hoe een goede aardrijkskundeles er uit zou moeten zien! Zeer aanbevolen!' – Ton Dietz, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, 4 juni 2020

'Op toegankelijke, overzichtelijke, maar ook interesse opwekkende wijze worden vier brede geografische thema's uitgediept en van een inzichtelijke context voorzien: het systeem Aarde; landschap en energie; bevolking en knellende bevolkingsvraagstukken (arm en rijk; migratie); bestaansmiddelen en grenzen en identiteit. Het boek speelt in op uitkomsten van recent onderzoek (voorbeeld: klimaatverandering) en actuele ontwikkelingen (voorbeeld: bronnen voor
energie). Naast algemene informatie worden er ook relevante verdiepingsthema's aangereikt. Gebruikers kunnen ook aan de slag met online studiemateriaal. Een rijke publicatie - een complete uitgave: met uitgebreide begrippenlijst, bronvermelding, literatuurverwijzing en register; de tekst is op tal van manieren kleurrijk geïllustreerd. De auteurs zijn beroepshalve uitstekend ingevoerd in de materie. Aanrader voor pabo-studenten, maar ook voor (aankomende) leerkrachten basisonderwijs.' - NBD Biblion, 29 juli 2020