Differentiëren in alle vakken

101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs

1e druk | 2018 | Johan Keijzer, Det van Gils, Karen Verheggen
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Differentiëren in alle vakken | Boek

9789046906477, 127 pagina's
€ 21,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Om tegemoet te komen aan verschillende leerbehoeften van leerlingen staat differentiëren op de agenda van veel scholen. Het is een complexe vaardigheid, want hoe houd je in de praktijk rekening met verschillen in een klas met dertig leerlingen? De vraag naar manieren om te differentiëren is daarom zeer groot.

 

Differentiëren in alle vakken bevat een groot aantal werkvormen en tips die helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in de lessen. Elke werkvorm is opgezet volgens het model van Volledige Instructie waarin doel, actie, aanpak, hulp, tijd en opbrengst worden aangegeven. In de bijbehorende differentiatietabel wordt aangegeven hoe gevarieerd kan worden in niveau, tempo, inhoud en interesse, leervoorkeuren en begeleiding. Daarnaast wordt bij elke werkvorm aangegeven of deze vooral geschikt is om leerlingen te helpen onderdelen van de lesstof te onthouden, te begrijpen of toe te passen. Dit praktische boek kan op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld ter aanvulling of verdieping van de lesmethode, en is geschikt voor alle vakken.

Differentiëren in alle vakken is bedoeld voor (aankomende) docenten op alle niveaus van het voortgezet of secundair onderwijs.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten die lesgeven op een 1e of 2e graads lerarenopleiding.

Johan Keijzer, Det van Gils en Karen Verheggen zijn zeer ervaren docenten en geven al jaren trainingen op het gebied van activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en congressen. Naast deze uitgave schreven zij ook het boek Differentiëren in het talenonderwijs.

'In deze publicatie brengen drie ervaren docenten op gebied van didactiek, motivatie en differentiatie een waaier aan differentiatiemogelijkheden in het voortgezet onderwijs. De 101 werkvormen en tips die ze geven zijn zeer praktisch van aard en toepasbaar voor verschillende leeftijden, vakken en/of niveaus in het onderwijs. Nuttig voor iedere onderwijskundige die wil differentiëren, in alle vakken van het voortgezet onderwijs. Kan naast iedere methode worden gebruikt.' - NBD Biblion, 9 januari 2019

‘Ik vind het een zeer bruikbaar boek voor al onze studenten die stage volgen. Bij het maken van een lesvoorbereiding vindt men hier op een snelle en overzichtelijke manier, zinvolle didactische werkvormen voor opdrachten, van klassikaal tot individueel. De uitgangspunten (theoretische achtergrond) en tips zijn niet nieuw, maar wel goed om ze ook in dit naslagwerk weer terug te lezen. Als lerarenopleider zou ik dit boek aan mijn studenten aanraden.’ – docent Hogeschool Rotterdam, 17 januari 2019

‘Het boek is overzichtelijk vormgegeven en van zeer praktische aard. Het boek pakt differentiëren en samenwerkend leren samen door middel van praktische werkvormen. Dat is heel bruikbaar voor onze studenten.’ – docent Fontys Hogeschool Sittard, 17 januari 2019

‘Het is een mooie uitgave die vooral praktisch is ingestoken! Dat is heel fijn in het gebruik!’ – Ralf Hillebrand, docent Hogeschool Rotterdam, 29 januari 2019

‘Zeer toegankelijk, praktisch, overzichtelijk en betaalbaar. Wordt verplicht voor studenten die didactiek krijgen en moeten werken met gevarieerde werkvormen.
Studenten blijken behoefte te hebben aan toegankelijke literatuur waar ze ideeën uit kunnen opdoen. Het aanreiken van basisstructuren voor werkvormen is nodig en zinvol, maar niet iedereen kan daar creatief mee spelen. Het is ook een boek dat goed bruikbaar is als bron om (kritisch) naar te verwijzen bij het verantwoorden van didactische keuzes.docent Christelijke Hogeschool Ede, 31 januari 2019

‘Het ziet er prachtig uit. Het is geschikt voor alle niveaus en is overzichtelijk. Het geeft een enorme gereedschapskist en heeft veel op een handige wijze bijeengebracht. Het is een zinnig en hanteerbaar boek.’ – docent Universiteit Utrecht, 11 februari 2019

 'Met 101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs is dit een praktisch boek, dat leraren van alle vakken kan helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in de lessen.' - Naar School!, nr. 17 februari 2019

‘Compacte uitgave, toegankelijk geschreven. Grote pluspunten zijn de concrete werkvormen en tips. Opzet van iedere differentiatievorm met een overzichtelijke tabel (doel, actie, aanpak, etc.) maakt de uitgave direct gebruiksklaar voor lessen en leeractiviteiten. De uitgave is een bruikbare en relevante aanvulling op de handboeken algemene didactiek en vakdidactiek die binnen de lerarenopleiding worden gebruikt.’ – docent Fontys Hogeschool, 12 maart 2019