Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

2e druk | 2004 | István Bejczy
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Een kennismaking met de middeleeuwse wereld | Boek + website

9789062834518, 224 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 33,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Veel van onze tradities hebben hun wortels in de Middeleeuwen. Zo ontstonden in deze tijd de volkstalige literatuur, de universiteit, de parlementaire vertegenwoordiging en de boekdrukkunst. In Een kennismaking met de middeleeuwse wereld geeft de auteur een overzicht van dit tijdperk. Het overzicht begint bij de volksverhuizingen in de vijfde eeuw en loopt door tot omstreeks 1500.


Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. In elk hoofdstuk vormt de politieke geschiedenis het vertrekpunt. Vervolgens komen sociaal-economische en culturele onderwerpen uitgebreid aan bod. Landbouw, nijverheid en handel worden besproken naast godsdienst, intellectuele geschiedenis en literatuur. Achter in het boek is een glossarium opgenomen. Hierin staat de uitleg van de vaktermen en andere begrippen die in het boek voorkomen. Ook staan achter in het boek overzichtelijke lijsten van pausen en koningen van Frankrijk, Duitsland en Engeland die in de Middeleeuwen hebben geregeerd.

Het boek bevat nog tien afzonderlijke beschouwingen van diverse specialisten. Deze teksten vormen een waardevolle aanvulling op de hoofdtekst omdat ze dieper ingaan op bepaalde aspecten van de stof en laten zien welke onderwerpen in het hedendaagse onderzoek centraal staan. De beschouwingen bespreken bijvoorbeeld de positie van de vrouw, conflictoplossing en de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur.

Een kennismaking met de middeleeuwse wereld biedt een handzaam, beknopt en rijk geïllustreerd overzicht van belangrijke historische ontwikkelingen en de lezer raakt dan ook binnen de kortste keren wegwijs in de middeleeuwse geschiedenis.

Dit boek is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs met een opleiding in geschiedenis.

De tweede druk bevat een groot aantal verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de eerste. Daarnaast zijn er nieuwe paragrafen toegevoegd over de adel en over de dorpssamenleving in de Vroege Middeleeuwen.
Dr. I.P. Bejczy doceert Middeleeuwse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.