Iedereen kan leren schrijven

Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs

2e druk | 2018 | Suzanne van Norden
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Iedereen kan leren schrijven | Boek + website

9789046906101, 247 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 37,95
 • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
 • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
 • Op voorraad

Iedereen kan leren schrijven | Code voor website

9789046967447 Onbeperkt toegang tot website
€ 10,95
 • Direct toegang tot het online studiemateriaal

Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

Iedereen kan leren schrijven | E-book

9789046964446, 247 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 37,95
 • Direct toegang tot het studiemateriaal
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Op veel scholen leeft de wens om effectiever en betekenisvoller les te geven in schrijven. Met reden: een goede schrijfvaardigheid is belangrijk in allerlei onderwijs- en beroepssituaties, ook in het digitale tijdperk. Hoe leren kinderen in het basisonderwijs teksten schrijven, hoe goed moeten ze daarin worden en hoe kunnen leerkrachten hen daarbij ondersteunen? Dat zijn de kernvragen waar dit boek om draait.


Iedereen kan leren schrijven bevat een schat aan handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeën voor leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen. De aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van de taalronde: kinderen in alle groepen van de basisschool leren teksten schrijven over hun eigen ervaringen. Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij verschillende tekstgenres onderscheiden. Leerkrachten moeten hen daarbij in alle fasen van het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken.

Iedereen kan leren schrijven is bedoeld voor leerkrachten, pabostudenten en opleidingen die schrijven een stevige plek willen geven in hun taalonderwijs. De ondersteunende website bij het boek biedt handige formulieren en overzichten.

 
 • De theorie over genres: de genre-indeling is uitgebreid tot tien genres en voorzien van meer toelichting en kindertekstvoorbeelden.
 • De toelichting op de werkvorm ‘taalronde’: deze praktische werkvorm is helderder gekoppeld aan de verschillende genres en gepresenteerd als een basiswerkvorm die je in de bovenbouw kunt uitbreiden met vormen van op genres gerichte instructie en meerdere tekstbesprekingen.
 • Structuurschema’s: uitleg over het zinvolle gebruik van grafische structuurschema’s in midden- en bovenbouw
 • Leerlijnen: meer uitleg over hoe een school op basis van de genres een eigen schrijfleerlijn kan maken
 • Illustraties: een uitbreiding van de opgenomen kinderteksten uit verschillende leeftijdsgroepen en een update van praktijkvoorbeelden.
 • Digitaal materiaal: de digitale lesvoorbereidingsformulieren zijn bruikbaarder gemaakt voor beginners; een voorbeeld van een leerlijnschema is toegevoegd om zelf in te vullen; structuurschema’s en kaderbladen zijn digitaal beschikbaar

Het docentenmateriaal bij Iedereen kan leren schrijven bestaat uit genrebeschrijvingen en voorbeeldteksten.

Docentenmateriaal aanvragen

Suzanne van Norden schreef eerder Taal leren op eigen kracht (2004), is trainer op het gebied van schrijven in het onderwijs en pabodocent Nederlands aan de Marnix Academie.

Suzanne houdt een blog bij op www.iedereenkanlerenschrijven.nl

'Handleiding die kan helpen om schrijfvaardigheid en plezier in schrijven op de basisschool te bevorderen. Een globale leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8 welke beantwoordt aan de tussendoelen en referentieniveaus, waarbij kinderen actief betrokken (kunnen) worden via de werkwijze van taalvorming. Een interessante uitgave voor (pabo)studenten en leraren in het basisonderwijs.' - NBD Biblion, 28 augustus 2018

'Vaak is er discussie over hoeveel waarde er nog aan het schrijfonderwijs gegeven moet worden. Is het in onze huidige en toekomstige digitale wereld nog wel voldoende belangrijk om zoveel aandacht aan het beter leren schrijven te geven? De herziene editie van Iedereen kan leren schrijven laat zien dat toekomstgericht onderwijs juist belang hecht aan functionele taalvaardigheid en schrijven. Dat maakt dit boek waardevol. Er worden diverse werkwijzen gezocht om taalonderwijs op te nemen in het thematisch werken en onderzoekend leren. De verandering in dit boek zit in de uitbreiding en wijziging in de indeling van de genres. Daarnaast neemt het belang van de taalrondes in de klas een grote plek in binnen deze nieuwe uitgave. Deze taalrondes kunnen een goede verbinding met betekenisvolle kennisonderwerpen aangaan en daardoor meer effect beogen. Online studiemateriaal is te vinden op www.coutinho.nl/lerenschrijven2. Hier is aandacht voor genre-, leerlijn- en structuurschema’s, kaderbladen, lesvoorbereidingsformulieren en formulieren voor de beoordeling van teksten.Beoordeling: *****' - JSW, oktober 2018