Inleiding in de iconografie

5e druk | 2002 | Roelof van Straten
Inleiding in de iconografie
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Inleiding in de iconografie | Boek

9789062832804, 128 pagina's
€ 17,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

De iconografie is die richting in de kunstgeschiedenis die zich bezighoudt met de onderwerpen in de beeldende kunst en hun betekenis. Vooral bij kunstwerken uit vroeger tijden treffen we vaak voorstellingen aan waarvan de inhoud de moderne beschouwer niet zo één-twee-drie duidelijk is. Wanneer een zeventiende-eeuwse schilder bijvoorbeeld een vrouw met een leeg weegschaaltje afbeeldt, is de kans groot dat hij daarmee niet zomaar een aardig tafereeltje uit het dagelijks leven wilde weergeven.

Aan de hand van vele illustraties - nu ook in kleur op internet - geeft de auteur in deze inleiding een overzicht van de theorie van het iconografisch onderzoek, en zet hij uiteen hoe centrale begrippen als symbool en allegorie kunnen worden opgevat. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan praktische kennis: hij bespreekt literaire bronnen van onderwerpen in de kunst, iconografische handboeken, en gaat in op de vraag 'Hoe komen we snel aan ons basismateriaal voor iconografisch onderzoek?' Ook de bibliografische informatie maakt deze inleiding mede tot een goed instrument voor wie zich snel wil oriënteren in de iconografie.

Omdat het kunstwerk en zijn betekenis onlosmakelijk verbonden zijn met de denk- en leefwereld van de kunstenaar en zijn tijd, is deze richting in de kunstgeschiedenis ook van groot belang voor cultuurhistorici en literatuurhistorici.

Roelof van Straten was onder meer werkzaam aan de universiteiten van Leiden en Marburg (Duitsland), waar hij zich voornamelijk met iconografie bezighield. Hij is nu in Leiden gevestigd als zelfstandig uitgever van kunsthistorische naslagwerken. Daarnaast werkt hij aan een boek over Rembrandt in zijn Leidse tijd.