Kiezen voor het jonge kind

Handboek voor het werken met jonge kinderen

2e druk | 2019 | Helma Brouwers
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Kiezen voor het jonge kind | Boek + website

9789046904473, 509 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 51,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Kiezen voor het jonge kind | E-book + website

9789046962947, 509 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 51,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

De inzichten op het gebied van goed onderwijs aan het jonge kind zijn aan veranderingen onderhevig. Onderwijskundig en pedagogisch onderzoek wijst uit dat we jonge kinderen niet moeten testen, en dat een strikt programmagerichte werkwijze niet past bij deze leeftijd. Een meer spelgericht curriculum, met aandacht voor autonomie en eigen initiatief van kinderen, blijkt meer perspectief te bieden, mits goed begeleid door deskundige leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Kiezen voor het jonge kind helpt om alle competenties te verwerven die die daarvoor nodig zijn.


Kiezen voor het jonge kind
biedt een actueel en compleet overzicht van ontwikkelingen die zich op dit vakgebied afspelen en van alle aspecten waar leerkrachten en begeleiders in de praktijk concreet mee te maken krijgen. Het boek start met de basiskennis, waaronder theorie over de ontwikkeling van jonge kinderen en over pedagogisch-didactisch handelen. In deel twee worden aan de hand van praktijkvoorbeelden de belangrijkste visies op het onderwijs aan jonge kinderen belicht. Het boek sluit af met een praktisch deel. Hierin wordt onder meer ingegaan op welke activiteiten je met kinderen kunt plannen, hoe je de speelwerktijd organiseert en met welke materialen en middelen je een rijke speelleeromgeving kunt inrichten.

Kiezen voor het jonge kind is geschreven voor (aankomende) leerkrachten, peuter- en kleuterbegeleiders die het jonge kind een warm hart toedragen.

In de nieuwe druk van Kiezen voor het jonge kind worden die ontwikkelingen op de voet gevolgd. Zo is er aandacht voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van hersenontwikkeling en over het belang van risicovol mogen spelen. Verder worden belangrijke kwaliteitsindicatoren als interactievaardigheden, gericht op ontwikkelingsstimulering en executieve functies besproken. Ook het thema rekenontwikkeling van het jonge kind is in deze editie meer uitgewerkt. Tevens krijgen de ontwikkelingen op het gebied van de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) extra aandacht. Tot slot zijn er meer verwijzingen opgenomen naar digitale bronnen (websites en video’s).

Helma Brouwers heeft lesgegeven op diverse pabo’s. Momenteel geeft zij lezingen en is ze nauw betrokken bij de visieontwikkeling op het vakgebied.

'Vademecum dat studenten en medewerkers van onderwijs aan jonge kinderen (ca. 3-8 jaar) een krachtig fundament aanreikt om vanuit een gefundeerde, sociaal-constructivistische visie onderwijs aan te bieden. In deze theoretisch voortreffelijk onderbouwde, maar tegelijk praktisch vormgegeven uitgave wordt 'oude' kennis over onderwijs aan jonge kinderen verbonden met nieuwe kennis en inzichten op dit vlak. De informatie wordt in drie kennisblokken aangereikt: achtergronden van onderwijs aan jonge kinderen; visies op onderwijs aan jonge kinderen; de praktijk. Er is aandacht voor de diverse ontwikkelingsaspecten (fysieke, intellectuele, persoonlijke ontwikkeling), voor de belangrijke rol/functie van spel (spelen, ervaren, leren, begrijpen) alsook van taal en verwoorden (begripsvulling). Betreffende de praktische organisatie van onderwijs aan jonge kinderen: ontwikkelingsgericht onderwijs, het gedachtegoed van Reggio Emilia, programmagericht werken (Piramide) en actief leren (High/Scope en Kaleidoscoop). Voorts aandacht voor sociale interactie en het inrichten van een krachtige leeromgeving, sàmen met kinderen en ouders. Actuele uitgave voor (aankomende) leerkrachten.' - NBD Biblion, 11 september 2019

‘Kleuterleerkrachten zijn vaak op zoek naar praktische handvatten waarmee ze hun lessen vorm kunnen geven. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze weten vanuit welke theoretische achtergrond ze dit doen. Het boek Kiezen voor het jonge kind komt aan beide wensen tegemoet. Het boek is sterk theoretisch onderbouwd en maakt tevens de vertaalslag naar de praktijksituatie in de klas. ….. Het moge duidelijk zijn dat Kiezen voor het jonge kind een inhoudelijk sterk en ook inspirerend boek is. Wat het nog sterker maakt is de bijbehorende website. ….. Al met al ben ik erg positief deze herziene druk en denk ik dat het voor veel onderbouwleerkrachten houvast en inspiratie zal bieden in het lesgeven aan het jonge kind.’ - Lianne Jongsma, onderwijsadviseur de Kleuterspecialist. De hele recensie is te lezen op de website van Wij-leren.nl