Krachtwerk

Methodisch werken aan participatie en zelfregie

2e druk | 2016 | Judith Wolf
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Krachtwerk | Boek + website

9789046905197, 296 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 34,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Krachtwerk | E-book + website

9789046963616, 296 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 34,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.


Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achterop raken en hun zelfregulatie tekortschiet. Ook behandelt dit deel de drie pijlers – hoop, zelfregulering en burgerschap – van het methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met cliënten. Deel 2 geeft een beschrijving van het krachtgerichte begeleidingstraject aan de hand van zeven basistaken: ontmoeten en aansluiten, krachten inventariseren, zelfregulering evalueren, doelen stellen en een actieplan maken, herstel ondersteunen, evalueren en afronden. De voorwaarden voor de implementatie en borging van het methodisch werken komen in deel 3 aan de orde. De hoofdstukken geven onder andere door middel van citaten en casuïstiek inzichten in de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met opdrachten.

Krachtwerk is een standaardwerk voor (aankomend) professionals in de zorg- en welzijnssector, zoals social workers, maatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen en ergotherapeuten.

De uitgave is opgenomen in de databank Effectieve Sociale interventies (Movisie) met de erkenning ‘goed onderbouwd’.

Deze uitgave is vanaf augustus 2021 ook verkrijgbaar in een Engelse editie: Pathways to empowerment.

Judith Wolf is als hoogleraar maatschappelijke zorg verbonden aan het Radboudumc Nijmegen. Tevens is ze bij het Radboudumc directeur van Impuls –Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en als zodanig ook verbonden aan de Impuls academie.

"Dit zeer goed geschreven en gedegen boek geeft uitgebreid en op praktische wijze inzicht in de methode. De auteur is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Zij levert met dit boek een belangwekkende bijdrage aan de professionalisering van de zorg. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs- als praktijkdoeleinden. Een absolute aanrader voor begeleiders van hiervoor bedoelde cliënten." -

NBD Biblion, 2 november 2016