Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

1e druk | 2020 | Jos Marell, Els de Vaan
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek | Boek + website

9789046907245, 464 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 48,50
 • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
 • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
 • Op voorraad

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek | Code voor website

9789046969755 Onbeperkt toegang tot website
€ 13,95
 • Direct toegang tot het online studiemateriaal

Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek | E-book + website

9789046968888, 464 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 48,50
 • Direct toegang tot het studiemateriaal
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Natuur & Techniek is leren over wat leven mogelijk maakt, en daarmee een belangrijk vormingsgebied. Als kinderen in het basisonderwijs met ‘echte’ materialen en organismen werken, zie je een voortdurende wisselwerking tussen doen, denken en beleven. Onderzoekend en ontwerpend leren zijn daardoor effectief en plezierig om te doen. Hun betrokkenheid draagt ertoe bij dat natuur en techniek voor kinderen steeds meer betekenis en waarde krijgen.

Een welkome vernieuwing
Verschillende ontwikkelingen vragen na 25 jaar om meer dan een gewone herziening van de vertrouwde uitgave Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Daarom is er nu een nieuw boek met een ondersteunende website: Praktische didactiek voor Natuur & Techniek. Dit boek laat (toekomstige) leerkrachten vele manieren zien om inspirerende natuur- en technieklessen vorm te geven en leerlingen daarin te begeleiden. De auteurs bespreken met welke werkvormen en materialen kinderen zich effectief kunnen ontwikkelen in en met onderzoekend en ontwerpend leren. Dat betreft inzichten, vaardigheden en houdingsaspecten. De relaties met andere vak- en vormingsgebieden zijn helder aangegeven waardoor duidelijk wordt welke bijdrage Natuur & Techniek levert aan de brede ontwikkeling van (álle) kinderen. Flexibel werken met concrete materialen, lesmodellen, werk- en begeleidingsvormen bieden – in combinatie met de bijbehorende website – alle ruimte om te kiezen voor onderwijs dat past bij de eigen groep.

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek is geschreven voor studenten van de pabo en leerkrachten in het basisonderwijs. Hiernaast kan het als inspiratiebron dienen bij de buitenschoolse opvang, vroegschoolse educatie, het 10-14 onderwijs en natuur- en techniekclubs voor jongeren.

Voor een toelichting op de verschillende delen van het boek, klik hier.

Een greep uit de vernieuwingen in deze opvolger:

 • een meer evenwichtige verdeling tussen natuur en techniek;
 • naast experimenten ook andere vormen van onderzoek aan de werkelijkheid;
 • de ‘V-motoren’ voor nieuwsgierigheid, aanjagers voor onderzoekend leren;
 • ontwerpend leren met en zonder specifieke probleemstelling of uitdaging;
 • ruimere aandacht voor diverse vormen van buitenwerk en voor beleving van natuur en techniek;
 • hoe (vernieuwde) lesmodellen voor onderzoekend en ontwerpend leren flexibel te gebruiken;
 • formatieve toetsing en scaffolding voor verbetering van de leeropbrengst en het zelfbeeld van leerlingen;
 • meer aandacht voor de relaties van N&T met andere vak-/vormingsgebieden:
  -       leren voor duurzame ontwikkeling en gezondheidseducatie;
  -       de wisselwerking met taal en rekenen/wiskunde;
  -       het veranderd gebruik van ICT, zoals toepassing van sensoren bij meet- en regeltechniek;
  -       eigentijdse vormen van geïntegreerd onderwijs; dit boek introduceert TREK IN-onderwijs, dat Techniek, Rekenen/Wiskunde, Educaties, Kunsten, Informatica en Natuuronderwijs integreert (te vergelijken met STE(A)M);
 • vele kruisverwijzingen maken flexibel gebruik van het boek mogelijk, zodat het beter past binnen de diverse curricula van pabo’s.

Het docentenmaterial bij Praktische didactiek voor Natuur & Techniek bestaat uit de uitwerkingen van de opdrachten uit het boek, powerpointpresentaties, bijlagen, werkbladen en aanvullende bronnen voor docenten.

Docentenmateriaal aanvragen

Jos Marell en Els de Vaan zijn experts in de (na)scholing van leerkrachten in het basisonderwijs op het gebied van natuur en techniek.

‘Goed dat er geheel nieuwe versie is uitgekomen. Passend bij alle ontwikkelingen rondom onderzoekend en ontwerpend leren. De schrijfstijl is herkenbaar, schrijvers zijn bekend. Geeft veel mogelijkheden om de visie op ons vak over te dragen via de why, how en what via doorkijkjes en praktische tips. Geeft voor de opleiding een waardevolle aanvulling op de andere didactiek van natuur en techniek.’ – docent Christelijke Hogeschool Ede, 17 september 2020

‘Het enige echt geschikte handboek voor Natuur en Techniek’. – docent Marnix Academie, 28 september 2020

‘Alle bovenstaande onderdelen zijn helder uitgewerkt. Het niveau is prima voor pabo-studenten. Ten opzichte van de vorige druk valt op dat er nu voldoende aandacht is voor onderzoekend en ontwerpend leren. Prima basisboek dat voldoende basis biedt aan pabo studenten.’ – docent Fontys Hogeschool, 1 oktober 2020

‘Een bijzonder compleet boek. Al jaren het standaard werk voor didactiek rond natuuronderwijs. Maar nu met de uitbreidingen een nog rijker boek geworden. Ook prachtige voorbeelden. Ons nieuwe curriculum heeft een leergebied Mens, Natuurwetenschap en Technologie dat specifiek gaat over didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren. Onze conclusie is dat dit boek daar de beste bron voor is naast online publicaties.’ – docent NHL/Stenden, 8 oktober 2020

'Voor de pabo is dit studieboek een uitgelezen handleiding voor didactiek van en lesgeven in dit brede domein en voor de integratie van N&T met moedertaalonderwijs. In 22 thematische hoofdstukken komen de fases over curriculumontwikkeling, docentenoriëntatie, werkvormen voor jaargroepen, samenhang met andere vakken en activiteiten aan de orde. Elk hoofdstuk start met een focusserende inleidende tekst en bevat verwerkings- en reflectieopdrachten; achtergrondmateriaal daarbij staat op de website die bij het boek hoort, een toegangscode staat voor in het boek. De pabostudent wordt soms direct aangesproken, schema's en illustraties ondersteunen de tekst. Deze handleiding biedt ook de techniekcoördinator die elke school
heeft veel houvast bij ontwikkelingen in de school. Met prima register en literatuuropgave. Uitstekende opvolger van 'Praktische didactiek voor natuuronderwijs'.' NBD Biblion, 18 november 2020

‘Al vele jaren maak ik als docent N&T op Iselinge Hogeschool gebruik van de uitgaven van PDN&T. De nieuwe uitgave sluit nog steeds goed aan op onze vraag. Ook het online studiemateriaal is een welkome aanvulling. Kortom, ik ben weer zeer tevreden. In het curriculum van de opleiding vormt het onderzoekend en ontwerpend leren een belangrijke pijler binnen het zaakvakonderwijs. PDN&T geeft wat mij betreft overzichtelijk weer op welke wijze betekenis kan worden gegeven aan N&T-onderwijs. De uitgave stelt de studenten goed in staat om zelfstandig keuzes te maken in wat bruikbaar is. Voor mij iedere keer weer fijne literatuur om te raadplegen en mij te laten inspireren.’ – docent natuur en techniek, Iselinge Hogeschool – 8 april 2021