Professionalisering van sociaal werk

Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen

1e druk | 2020 | Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, Lisbeth Verharen (red.)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Professionalisering van sociaal werk | Boek + website

9789046907177, 280 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 33,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Professionalisering van sociaal werk | E-book

9789046968826, 280 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 33,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Waarom is professionalisering van belang voor sociaal werk? Wat is professioneel kapitaal en welke benaderingen van professionalisering zijn er? Het beroep van sociaal werkers ontwikkelt zich continue. Zo wordt verwacht dat zij meer interdisciplinair samenwerken met andere professionals en aandacht hebben voor de digitalisering van de samenleving. Ook krijgen ze te maken met vrijwilligers en burgerinitiatieven. Deze ontwikkelingen zetten de vragen over professionalisering van het sociaal werk als beroep op scherp. Er is dan ook behoefte aan ankers die houvast bieden ten aanzien van het benaderen van professionalisering en perspectieven die aanzetten tot reflectie op de beroepsuitoefening en de ontwikkeling van het beroep. 


Professionalisering van sociaal werk laat op systematische en toegankelijke wijze zien, via concepten en kennis, hoe professionalisering betekenis kan krijgen in de praktijk. Verschillende strategieën op individueel, team- en collectief niveau komen aan bod. De uitgave geeft daarmee een up-to-date overzicht van theorie, praktijk en debat over professionalisering van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen. Het nodigt (toekomstige) professionals uit kritisch na te denken over professionalisering in relatie tot sociaal werk en om zelf actief met professionalisering aan de slag te gaan.

Voor wie is het boek geschreven
Het bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep is een kerntaak van het sociaal werk. Daarom is de uitgave Professionalisering van sociaal werk relevant voor zowel sociaal werkers in opleiding als in de praktijk. Daarnaast is de uitgave interessant voor beleidsmakers en onderzoekers.
Specifiek voor de Nederlandse situatie geldt dat professionalisering en ontwikkeling van het beroep bouwstenen zijn uit de kennisbasis van de opleiding sociaal werk, voor zowel het profiel Jeugd, Zorg als Welzijn & Samenleving.

Webinar Professionalisering van sociaal werk
In dit webinar dat 20 april 2021 werd uitgezonden, gaan Mariël van Pelt, Rudi Roose & Marcel Spierts dieper in op de theorie en de praktijk van professionalisering. Daarbij komen de verschillende manieren aan de orde waarop professionals individueel, op team- en organisatieniveau en collectief aan professionalisering kunnen werken. Ook zullen de sprekers in het debat over professionalisering van sociaal werk de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland laten zien, waarbij uitgegaan wordt van democratisch professionalisme.

Bekijk de opname (29 min.):

Professionalisering: een kerntaak van sociaal werkers. Bekijk de infographic.

Mariël van Pelt is senior adviseur bij Movisie en hoofddocent bij de Master Social Work aan de HAN University of Applied Sciences.

Rudi Roose is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent.

Marc Hoijtink is socioloog en senior onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken en docent bij de Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam.

Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur.

Lisbeth Verharen is lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de HAN University of Applied Sciences.

'De combinatie van Nederlandse en Vlaamse auteurs geeft een verrijking doordat andere thema’s naar voren komen, organisatievormen en invalshoeken. Dat onderschrijft de waarde van het internationale perspectief.' - Canon Sociaal Werk Nederland, 23 december 2020