Rekenen en wiskunde uitgelegd

Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs

3e druk | 2018 | Peter Ale, Martine van Schaik
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Rekenen en wiskunde uitgelegd | Boek + website

9789046906255, 365 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 39,50
 • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
 • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
 • Op voorraad

Rekenen en wiskunde uitgelegd | Code voor website

9789046967003 Onbeperkt toegang tot website
€ 16,50
 • Direct toegang tot het online studiemateriaal

Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

Rekenen en wiskunde uitgelegd | E-book + website

9789046967010, 365 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 39,50
 • Direct toegang tot het studiemateriaal
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Het verzorgen van rekenonderwijs op de basisschool is moeilijker dan veel leerkrachten zich realiseren. Het vraagt meer dan opdrachten zelf kunnen maken. Ook red je het niet met het aanleren van alleen de didactiek, want goed lesgeven zonder zelf voldoende rekenvaardig te zijn is onmogelijk. Het doel van Rekenen en wiskunde uitgelegd is de rekenvaardigheid die nodig is om als leerkracht op de basisschool goed te functioneren aan te leren en te verdiepen.

 

Dit boek volgt inhoudelijk de structuur van de kerndoelen basisonderwijs en de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde voor de pabo, inclusief de herijking van 2018. Rekenen en wiskunde uitgelegd overstijgt het curriculum van groep 8 (referentieniveau 1S), het gaat door tot 3S, het benodigde rekenkennis en - vaardighedenniveau voor een leerkracht. Dit is ook het niveau dat wordt getoetst door de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde op de pabo.  Een startbekwame leerkracht beheerst de basis én kent verschillende benaderingen van een probleem om in te kunnen spelen op de diverse rekenstrategieën van zijn leerlingen. Daarom is ook de relatie met didactiek op verschillende manieren aanwezig: in de aanpak wordt consequent de opbouw context, model en formele werkwijze gebruikt. In tipkaders worden toepassingen voor de praktijk gegeven, en in de opdrachten worden voorbeelden van rekenmethoden opgaven en uitwerkingen van leerlingen gebruikt om de koppeling tussen theorie en praktijk te oefenen.

Karakteristiek voor deze 3e druk:

 • Volledige dekking van de herijkte kennisbasis 2018, bevat 15 nieuwe leerstofthema's *;
 • Teksten en tips zijn daar waar nodig verduidelijkt op basis van feedback en gebruikerservaringen;
 • Uitgebreid met 100 extra oefeningen in het boek, brengt het totaal op 250 opgaven;
 • Directe verwijzing van de oefeningen naar de bijbehorende leerstof;
 • Uitleg achter de oefenopgaven van de proeftoetsen.


* Naar aanleiding van de herijking van de kennisbasis 2017/2018 zijn, vergeleken met de vorige druk, de volgende onderwerpen toegevoegd of hebben meer aandacht gekregen:

 1. Radixnotatie;
 2. Procentpunten;
 3. Rekenen met wortels;
 4. Het kwantificeren van subjectieve gegevens;
 5. De betekens van grootheid - eenheid - maat;
 6. Vergrotingsfactor;
 7. Coördinaten;
 8. Transleren;
 9. Congruentie en gelijkvormigheid;
 10. Doorsneden in de meetkunde;
 11. Infographics;
 12. Twee vergelijkingen met twee onbekenden;
 13. Verschillende typen van functies;
 14. Boxplot;
 15. Causaliteit en significatie.

Het docentenmateriaal bij Rekenen en wiskunde uitgelegd bestaat uit lessuggesties in PowerPoint.

Docentenmateriaal aanvragen

Peter Ale heeft 25 jaar op de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam les gegeven in wiskunde en didactiek. Sinds zijn pensionering in 2015 is hij betrokken bij de Kennisbasistoets Rekenen en wiskunde. Martine van Schaik is werkzaam bij het Marnix Onderwijscentrum als onderwijsadviseur en gespecialiseerd in rekenen-wiskunde en onderzoekend en ontwerpend leren.

‘Goed wat betreft thema's, keuze om vanuit domeinen te denken past bij onze opbouw van het curriculum; de uitvoering is eenvoudig (weinig kleur), wat ongetwijfeld positief werkt naar de prijsstelling. Website kunnen raadplegen is ook slim en voorziet in behoefte; oefenopgaven op website! altijd welkom.’ - docent Christelijke Hogeschool Ede, augustus 2018

‘Helder geschreven, in geschikte taal voor de doelgroep Pabo-studenten. Dekt de kennisbasis. Mooi dat er oefenopgaven in het boek staan én op de website.’ – docent Fontys Hogeschool, augustus 2018

‘Ik ben zeer tevreden over de uitgave. De lay-out is duidelijk, goede opbouw en heldere bewoording. Het is heel mooi dat de oefeningen op 2 niveaus aangeboden worden, zodat het beter aansluit op de leerbehoeften van studenten. Bovendien wordt ook het inzicht aangesproken. En er staan veel bruikbare tips in.’ – docent Marnix Academie, 4 september 2018

'De inhoud overstijgt het curriculum van groep 8; wil je kinderen rekenzaken goed uit kunnen leggen dan moet je zicht hebben op de doorlopende ontwikkellijn, boven de stof staan en kinderen perspectief kunnen bieden in de zin van: je leert dit stukje van het rekenproces om uiteindelijk dadelijk voor dat soort vraagstukken een oplossing te kunnen bedenken. Basisvaardigheden rekenen & wiskunde, overig reken- en wiskunderepertoire, tal van oefeningen zijn ingebed in een mooie theoretische onderbouwing. Rekenvoorbeelden, illustraties, schema's en tabellen, en tips begeleiden de rekenprofessional in spe. Een juweel van een uitgave.' - NBD Biblion, 17 april 2019